การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ