รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏี หรือ คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย