ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมประดู่บาน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 เมษายน 2564)