โครงการทดสอบความรู้ สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6)