กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 &“ดาวน์โหลดตารางเรียน”