กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day camp ประจำปีการศึกษา 2563