รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ และนักการภารโรง