วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 137 ปี และมอบทุนการศึกษา ปี 2563