ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 โดยระบบออนไลน์ (อย่างไม่เป็นทางการ) #ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไปหลังจากวันสมัคร