มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 # ผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563