ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จาก สพม.8