งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 : โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพม.)