กิจกรรม ส.ป.รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรม “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562