ขนวบแห่ผ้าประเพณีและจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 2562