ค่ายพุทธธรรมนำชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562