“วันสถาปนาโรงเรียนครบ 136 ปี” เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา