รณรงค์ – สอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและครูป้องกันฝุ่น “PM.2.5”