รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง # การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน