สป. คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 # โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์