เตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และกิจกรรมวัน”ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”