แผนที่โรงเรียนสมุทรปราการ

แผนที่โรงเรียนสมุทรปราการ

แผนที่โรงเรียนสมุทรปราการ
แผนที่โรงเรียนสมุทรปราการ
การเดินทาง
บางนา-สำโรง-ปากน้ำสมุทรปราการ
รถโดยสาร ประจำทาง สาย
25, 102, 1141, 365,142, 507, 508, 511, 552A
ลงตลาดปากน้ำ แล้วต่อรถสองแถวสาย
สองแถว 36,30,ตรากบ, ปากน้ำ-วัดตำหรุ และเมล์ ปากน้ำ-คลองด่าน

ถนนศรีนครินทร์-แยกไฟฟ้า
รถโดยสาร ประจำทาง สาย
145,553
ลงแยกไฟฟ้า แล้วต่อรถสองแถวสาย36

บางกะปิ-ถนนซีคอนสแควร์-แยกไฟฟ้า
รถตู้บางกะปิ(ตรงข้ามเดอะมอลบางกะปิ) รถตู้ซีคอนสแควร์ ปอ.145
ลงแยกไฟฟ้า แล้วต่อรถสองแถวสาย 36

อนุสาวรีย์ชัย
รถเมล์สาย 536
ลงตลาดปากน้ำ แล้วต่อรถสองแถวสาย
สองแถว 36,30,ตรากบ, ปากน้ำ-วัดตำหรุ และเมล์ ปากน้ำ-คลองด่าน

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ลงสถานีแพรกษา

แผนที่โรงเรียนสมุทรปราการ