เกี่ยวกับโรงเรียนสมุทรปราการ

Pha-samut

พระสมุทรปัญโญ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ ๔๙๘ ถนนสุขุมวิท ( กม.๒๗ ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่
อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ส.ป.
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระสมุทรปัญโญ ปางประทานพร
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า - เหลือง
ปรัชญาประจำโรงเรียน : รักโรงเรียน เพียรทำดี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่อังสนา ( ประดู่บ้าน ) หรือ ประดู่กิ่งอ่อน
คติพจน์ประจำโรงเรียน : พุทธสุภาษิต ปญญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

เกี่ยวกับโรงเรียนสมุทรปราการ