Login Form

Home คนเก่งคนดี ศรีสป. นักกีฬาคูราชทีมชาติไทย "ชนกนันท์ อินทร์กลัด"
นักกีฬาคูราชทีมชาติไทย "ชนกนันท์ อินทร์กลัด"
   ขอแสดงความยินดี และชื่นชม "นางสาวชนกนันท์  อินทร์กลัด" นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักกีฬาคูราช ผ่านการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาคูราชทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีมเอเชี่ยนมาร์เชียลอาร์ตแอนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 (4 th Asian Indoor and Martial Arts Games' 2013) ซึ่งได้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทางสมาคมคูราชแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และเข้าร่วมการแข่งขัน 4 th Asian Indoor and Martial Arts Games' 2013 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2556 - วันที่ 6 กรกฏาคม 2556 ณ เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้ ชาวฟ้า-เหลืองทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้ ชนกนันท์ และนักกีฬาคูราชทีมชาติไทย