Login Form

Home
สป.ชนะเลิศการแข่งขันโต้สาระวาที

   โรงเรียนสมุทรปราการชนะเลิศการแข่งขันโต้สาระวาที โลกรอดเพราะกตัญญู "โครงการอบรมและแข่งขันโต้สาระวาที สิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" ประจำปี 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภัทราวดีเธียเตอร์  ครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขันทีมโรงเรียนสมุทรปราการ 1.นายยุทธพิชัย ศรีพุฒ ม.6/1 2. นายพศุตม์  เกษมภูมิรัตน์ ม.6/4 3. นายจิณภัต คำอินทร์ ม.6/1 ผู้ควบคุมทีม ครูอรวรรณ พิชัยณรงค์ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องสมุด Dtac House ชั้น 32 อาคารจามจุรี

 
 
 
 
 
 
 
                                 ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ