Login Form

Now 2 guests online
Home

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภททั่วไป

รายงานตัว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ (ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน
>>>...... ให้ตรวจสอบรายชื่อทุกแผนการเรียน ......<<<
รายงานตัว
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ (ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)