Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday253
mod_vvisit_counterThis week1627
mod_vvisit_counterThis month25787
mod_vvisit_counterAll1077723
Start : on 20 January 2009
สอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์
  โรงเรียนสมุทรปราการมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ต่อ ๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์
 
"ฟ้า-เหลืองเกมส์" ครั้งที่ 41

  โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรม ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 41 "มหกรรมกีฬาภายใน 131 ปีโรงเรียนสมุทรปราการ เทิดไท้องค์ราชันย์ ต้านภัยยาเสพติด"ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดโดย นายสุรอรรถ  ทองนิรมล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 ณ.สนามโรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรมชุดที่ 1]  [ภาพกิจกรรมชุดที่ 2]

 
รับสมัคร Lab boy กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง Lab boy วุฒิปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดการรับสมัคร ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง Lab-boy
 
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปี 2557
   งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัด"โครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2557" เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีตามหลักการทางสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาบริการตรวจและให้คำแนะนำ ณ. ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
Wifi Samutprakan School
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จัดการระบบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตใหม่ทั้งระบบ โดยคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ขอรับ username และ password ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 สำหรับนักเรียนทุกคน จะได้รับ username และ password จากครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงแรกของสัปดาห์
 

   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และสำหรับคุณครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557
 
อบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน" ให้กับครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เกิดทักษะหรือความสามารถเพิ่มเติมขึ้น โดยมีการอบรม 3 หลักสูตรดังนี้ 1.การใช้ Social Media กับการเรียนการสอนยุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน และการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  2. การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 และ 3. การใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 63

ข่าวการศึกษา : kruthai