Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday184
mod_vvisit_counterYesterday250
mod_vvisit_counterThis week1322
mod_vvisit_counterThis month7565
mod_vvisit_counterAll1331142
Start : on 20 January 2009
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ.ลานอเนกประสงค์อาคาร 3 และในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เชิญร่วมขบวนแห่เทียนกับนักเรียนและครูทั้ง 6 คณะสีไปถวายที่วัดชัยมงคล วัดกลางวรวิหาร และวัดในสองวิหาร [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสมุทรปราการ
   กลุ่มงานบริหารงบประมาณ จัดโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสมุทรปราการ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน  เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และ คณะกรรมการตรวจเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (คตง. ของ สพม. 6) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
รับโล่รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559 และโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผลการตรวจประเมินจากคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการได้รับโล่รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เข้ารับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฏาคม) กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ประธานในพิธี นายนิวัตรชัย  วรรณชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ  ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน อาทิ การประกวดเขียนเรียงความและคัดลายมือ การประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ การประกวดพูดสุนทรพจน์ การประกวดแต่งคำประพันธ์ และการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี [ภาพกิจกรรม]
 
"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ"
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28 และ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 2]    [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 3]
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด / TO BE NUMBER ONE / โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ และนักเรียนแกนนำได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดของประเทศ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ไปตามชุมชนของคณะสี หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม Big Cleaning Day การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การประกวดจัดบอร์ด เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 77