Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday306
mod_vvisit_counterYesterday176
mod_vvisit_counterThis week306
mod_vvisit_counterThis month9466
mod_vvisit_counterAll1133170
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่านดังนี้
1.จัดกิจกรรมให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดูละครเพื่อศึกษาเนื้อหาที่ตรงกับบทเรียน
2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การประกวดอ่านเอาเรื่อง การประกวดเขียนเรียงความและคัดลายมือ การประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ การประกวดพาทีสร้างสรรค์ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ [ภาพกิจกรรม] 
 
อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]
 
สอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดให้โรงเรียนสมุทรปราการเป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ (Online Testing) ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 215 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหาร
   โรงเรียนสมุทรปราการมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้  ๑. โต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมที่นั่ง จำนวน ๖๐ ชุด  ๒. ทีวีขนาด ๔๖ นิ้ว พร้อมลำโพง จำนวน ๔  ชุด  รวมค่าติดตั้ง
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘                  
 
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

   ตามที่  โรงเรียนสมุทรปราการ  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนไปแล้วนั้น  บัดนี้  โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์ดังรายชื่อตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  โดยให้มารายงานตัวที่สำนักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ในวันจันทร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐  น.
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน       

อ่านเพิ่มเติม...
 

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

10 มี.ค.-24 มี.ค.58

20 มี.ค.-24 มี.ค.58

28 มี.ค 58

2 เม.ย.58

8 เม.ย.58

ม.4

10 มี.ค.-24 มี.ค.58

20 มี.ค.-24 มี.ค.58

29 มี.ค 58

3 เม.ย.58

9 เม.ย.58

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (เงื่อนไขพิเศษ)
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป

ทั้งนี้โรงเรียนที่ยังสามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม 1. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 4. โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 67

ข่าวการศึกษา : kruthai