Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday157
mod_vvisit_counterYesterday458
mod_vvisit_counterThis week2308
mod_vvisit_counterThis month11855
mod_vvisit_counterAll846557
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน


   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และสำหรับคุณครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และขอเชิญร่วมประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา เวลา 9.00 น.
 
สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  7  ตุลาคม  2556  จนถึงวันที่  17  ตุลาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ห้องพัสดุ(312) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18 ตุลาคม   2556  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ(312)
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุ(312) โรงเรียนสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-395-0016 , 02-702-3409  ในวันและเวลาราชการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
การจัดทำแผนพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   งานแผนงานและระบบควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จัดโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ระยะ 4 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2559 ของโรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับขั้น และหัวหน้างานทุกฝ่าย ร่วมการประชุม ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
   โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณี  โตสงวน  คุณครูอรวรรณ  พิชัยณรงค์  คุณครูฉวีวรรณ  บุญรัตน์  คุณครูนฤมล  ชูเกต  และคุณครูพรทิพย์  ศุภมันตรา ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.1-3
โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 25-26 กันยายน 2556
- ลูกเสือ ม.1 เข้าค่าย รร.สมุทรปราการ ทัศนศึกษา ดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2555
- ลูกเสือ ม.2 ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
- ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทัศนศึกษา อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
[ภาพกิจกรรม ม.1ชุดที่ 1] [ภาพกิจกรรม ม.1ชุดที่ 2]
 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ประธานในพิธี นายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 4,009,826.25 บาท ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี:ขบวนแห่
ภาพกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี:พิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี:มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
มุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
    คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ หลังพิธีเคารพธงชาติ ในเช้าวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณี  โตสงวน  คุณครูอรวรรณ  พิชัยณรงค์  คุณครูฉวีวรรณ  บุญรัตน์  คุณครูนฤมล  ชูเกต  และคุณครูพรทิพย์  ศุภมันตรา [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 52

ข่าวการศึกษา : kruthai