Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 9 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday618
mod_vvisit_counterThis week48
mod_vvisit_counterThis month666
mod_vvisit_counterAll863921
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 13.00-15.30 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[ภาพกิจกรรม]
 
"ฟ้าเหลืองเกมส์" ครั้งที่ 40
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน กีฬาภายในต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน "ฟ้าเหลืองเกมส์" ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 พิธีเปิดโดย นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2556 ณ.สนามโรงเรียนสมุทรปราการ
ภาพกิจกรรมชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมชุดที่ 2
 
MEP SAMUTPRAKAN SCHOOL STUDY TOUR @ SINGAPORE
   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ"โครงการ MEP" จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Singapore management University School of Social Sciences ณ  ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมี นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูและนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
Save Care Share รู้รักษ์ รู้ประหยัด รู้คุณค่า
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "Save Care Share รู้รักษ์ รู้ประหยัด รู้คุณค่า" ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การป้องกันและการดูแลรักษาให้กับเยาวชน งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสมุทรปราการ นำนักเรียนชุมนุนห้องเรียนสีเขียว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามและเล่นเกมส์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2556
   งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัด"โครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2556" เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีตามหลักการทางสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาบริการตรวจและให้คำแนะนำ ณ. ห้อง to be number one เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 

   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และสำหรับคุณครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และขอเชิญร่วมประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา เวลา 9.00 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 53

ข่าวการศึกษา : kruthai