Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday157
mod_vvisit_counterYesterday284
mod_vvisit_counterThis week157
mod_vvisit_counterThis month6711
mod_vvisit_counterAll1182110
Start : on 20 January 2009
Home
ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ และ Nation TV เครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ เครือสหพัฒน์ และผลิตภัณฑ์มาม่า ได้จัดโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 โดยถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาที่โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558
    โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 11 ท่าน ได้แก่ รองผู้อำนวยการนางอภิญญา สุขเกษม , รองผู้อำนวยการนายสมนึก เชื้อทอง , นายนิพนธ์ โตโฉม , นายโสภณ ทองหงษ์ , นางจารุวรรณ โตโฉม , น.ส.กัณณิกา ชิตะดิลก , นางอิสรีย์ อนุชิตนานนท์ , นางสุภาพรรณ แย้มมีศรี , นางยุพา ดอกรัก , น.ส.อุทัย โชติชาติ และ นายปรีชา เรืองอุไร ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปี 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2558 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.4 วันที่ 28 กันยายน  ชั้นม.5 วันที่ 29 กันยายน และชั้นม .6 วันที่ 1 ตุลาคม  โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 
132 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดงาน "132 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูที่ได้สั่งสอน ยกย่อง เชิดชูเกียรติของครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้าศึกษาดูงาน
   งานควบคุมภายใน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ นำคณะครู จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อพัฒนางานระบบควบคุมภายใน การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
รับการประเมินติดตามหัวข้อการจัดทำรายงาน(SCQA)
  โรงเรียนสมุทรปราการ นำโดยผู้อำนวยการชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการปฏิมา พูนทรัพย์ และคณะ เพื่อรับการประเมินติดตามหัวข้อ การจัดทำรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2558
   กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ ทำพิธีเข้าประจำการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ   เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 70