Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 6 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday238
mod_vvisit_counterYesterday237
mod_vvisit_counterThis week1006
mod_vvisit_counterThis month17713
mod_vvisit_counterAll810280
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฏาคม) กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย [ชมภาพกิจกรรม]
 
Young Volunteer by MOL
    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการโครงการ  และประธานได้มอบหมายให้ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นผู้แทนในการเปิดและปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครรุ่นเยาวชน Young Volunteer by MOL เพื่อให้เชาวชนได้มีความรู้ ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 "รำลึกบูชาครู เชิดชูปูชนีย์ 130 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ" เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้
รอบที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เวลา 08.30 - 09.30 น.
รอบที่ 2 ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 เวลา 09.30 - 10.30 น.
รอบที่ 3 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เวลา 10.30 - 11.30 น.
ชมภาพกิจกรรม
 
ติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้มีการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการของโรงเรียนสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาทักษะชีวิต
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเข้มแข็งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รุ่นที่ 2 พิธีเปิดโดย นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ มี คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
    เพื่อให้การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปเพื่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรค ๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดมาตรฐานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
ห้องสืบค้น"sp internet"

   โรงเรียนสมุทรปราการ มีนโยบายที่จะจัดแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วบริการแก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงดำเนินการ "sp internet" จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook จำนวน 45 เครื่อง พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 50 MB บริการ  และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.40 น. และ เวลา 15.10-16.00 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 50

ข่าวการศึกษา : kruthai