Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 4 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday305
mod_vvisit_counterThis week903
mod_vvisit_counterThis month5844
mod_vvisit_counterAll770717
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน


   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.1
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทุกแผนการเรียน)
 

     เพื่อให้นักเรียนที่พลาดโอกาสการได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงประกาศแนวทางปฏิบัติในการหาที่เรียนดังนี้
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนที่พลาดโอกาสการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1และ 4 ปี 2556
 

 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสมุทรปราการ

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

7 มี.ค. -18 มี.ค.56

14 มี.ค. -18 มี.ค.56

23 มี.ค 56

27 มี.ค.56

6 เม.ย.56

ม.4

7 มี.ค. -18 มี.ค.56

14 มี.ค. -18 มี.ค.56

24 มี.ค 56

28 มี.ค.56

7 เม.ย.56

 ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงอาหาร อาคาร 7 โรงเรียนสมุทรปราการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
อ่านเพิ่มเติม...
 

   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ(MEP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ(MEP) ม.1
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ(MEP) ม.4
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
 


     ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน
แผนการทั่วไป-ธุรกิจ
แผนการทั่วไป-เกษตร
แผนการทั่วไป-อุตสาหกรรม
อนึ่ง โรงเรียนขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้
รายงานตัวและรับเอกสาร : วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. (พร้อมเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน 1000 บาท)
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว : วันที่ 7 เมษายน 2556

ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

 
ผอ.สพม.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน
   นายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสมุทรปราการ โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
   ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "ลุ่มเจ้าพระยา" เพื่อเชื่อมความสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นักกีฬาประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสหวิทยาเขต เมืองปราการ สุวรรณภูมิปราการ วิทยปราการ และป้อมปราการ ประธานในพิธี ดร.นิวัตต์  น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาตามประเพณี เกมส์เบ็ดเตล็ด และงานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงของแต่ละสหวิทยาเขต โดยครั้งนี้มอบให้สุวรรณภูมิปราการเป็นเจ้าภาพ
ชมภาพกิจกรรม
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 48

ข่าวการศึกษา : kruthai