Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday86
mod_vvisit_counterYesterday917
mod_vvisit_counterThis week4200
mod_vvisit_counterThis month26367
mod_vvisit_counterAll889622
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ประธานพิธีเปิดค่าย ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโดย นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมค่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนดอนบอสโก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ TEN MATH GAME , ปริศนาคณิตศาสตร์ , สัประยุทธ์คณิตศาสตร์ , ประติมากรรมชายหาด และทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ [ภาพกิจกรรม]
 
เลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียน ปี 2557
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทั้งให้ตระหนักและมีความรักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนสมุทรปราการจึงได้กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 มีพรรคที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งดังนี้ เบอร์ 1.พรรคนวลฉวี up school หัวหน้าพรรค นางสาวศุภิสรา  เกตุมณี ม.5/1  เบอร์ 2.พรรคสถาปนาเกียรติ สป หัวหน้าพรรค นายปรกฤษฎิ์  จั่นฮวย ม.5/2 เบอร์ 3.พรรคเที่ยงธรรม หัวหน้าพรรค นายธาดา กำจัดภัย ม.5/6  และ พรรคที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ พรรคนวลฉวี up school [อย่างไม่เป็นทางการ] [ภาพกิจกรรม]
 
เทิดพระเกียรติ "วันพ่อ"
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสมุทรปราการจัดสัปดาห์เทิดพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2556 และช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ณ.บริเวณพิธีสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม]
 

   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง ที่ 22 /2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการรถพัดลม
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  สอบราคาจ้างทำวารสารร่มฟ้า – เหลือง  ปีการศึกษา 2556-2557 ครั้งที่ 2

 
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 13.00-15.30 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 54

ข่าวการศึกษา : kruthai