Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 4 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday242
mod_vvisit_counterThis week1267
mod_vvisit_counterThis month780
mod_vvisit_counterAll946782
Start : on 20 January 2009
โครงการ MEP : ค่ายพัฒนาวิชาการกับ Partner School
   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ"โครงการ MEP" จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาวิชาการกับ Partner School ในประเทศ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนห้องเรียนโปรแกรม MEP  ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
แนะแนวนิทรรศ'56
   โรงเรียนสมุทรปราการ โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรม “แนะแนวนิทรรศ 56” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมรับฟังประมาณ 800 คน โดยเชิญวิทยากรมาให้ข้อมูล ได้แก่ ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นายณรงค์ศักดิ์ สุขสมศรี ตัวแทนจากกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน นางชญาภา ประเสริฐอัมพร ผู้อำนวยการจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และนายศุภรัตน์ ภักติวงษ์ จากโรงเรียนสมุทรปราการ มีผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
นักเรียน ม.ปลายทัศนศึกษา@สวนสยาม
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษา ม.4-6 ณ สยามพาร์คซิตี้ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1,526 คน มีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
ติดตามข่าวสาร และชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ที่ https://www.facebook.com/prakan.ac.th
 
SP. ASEAN Festival 2014
   โรงเรียนสมุทรปราการ มีนโยบายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรม "SP. ASEAN Festival 2014" เพื่อให้นักเรียนได้ปฎิบัติจริง ตื่นตัว สนใจในการก้าวสู่สังคมอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการนำเสนอผลงานนักเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจ กิจกรรมศูนย์ภาษา กิจกรรม ASEAN Show การประกวดวาดภาพ "My dream for ASEAN Community" การประกวดเรียงความ "อาเซียนร่วมใจก้าวไกลเป็นหนึ่ง" กิจกรรม ASEAN Flok song กิจกรรม ASEAN Walk rally พร้อมทั้งชมการแสดง การนำเสนอผลงาน และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภท ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
วันครู 16 มกราคม 2557 "รางวัลหนึ่งแสนครูดี "

    วันครู 16 มกราคม 2557 "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดิน" โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัลจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับ “เขตพื้นที่การศึกษา” รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมบัติของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสมุทรปราการ และคุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี พ.ศ. 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในปีนี้ คุณครูโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล 29 ท่าน ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ที่ระลึก 130 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ
   เนื่องในโอกาสโรงเรียนสมุทรปราการมีอายุครบ 130 ปี (2426-2556) โรงเรียนจึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกด้านหน้าเป็นรูปท่านพ่อลีวัดอโศการาม ด้านหลังเป็นพระสมุทรปัญโญ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 20,000 เหรียญ [ราคาเหรียญละ 199 บาท] และพระพุทธรูปพระสมุทรปัญโญ จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่า รร.สมุทรปราการ หน้าตัก 9 นิ้ว [คงเหลือ 8 องค์ ราคาองค์ละ 4,999 บาท] และหน้าตัก 5 นิ้ว [ราคาองค์ละ 1,500 บาท] ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่เคารพนับถือ ประสงค์จะมีไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคล เชิญติดต่อขอเช่าได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ โทร.02 702 3077 [ชมภาพ]
 
ประเมินความพร้อม Mini English Program
  โรงเรียนสมุทรปราการรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดร.อารีวรรณ  เอมโกษา ดร.วัชระธรรม  จอมสืบ ดร.วรรณา  ช่องดารากุล และ ดร.สุนีย์  ทาอง ประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ชาญสินธุ์  กิจแสงทอง คณะรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการ MEP ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์์ วันที่ 9 มกราคม 2557 สรุปผล โรงเรียนสมุทรปราการมีความพร้อม ผ่านการประเมินเพื่อรอรับการอนุมัติ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 55

ข่าวการศึกษา : kruthai