Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday237
mod_vvisit_counterThis week148
mod_vvisit_counterThis month7974
mod_vvisit_counterAll934039
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

"อบรมเชิงปฎิบัติการซอฟต์แวร์ระบบคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ"
   โรงเรียนสมุทรปราการจัด "อบรมเชิงปฎิบัติการซอฟต์แวร์ระบบคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ" ซึ่งทางโรงเรียนได้รับมอบโครงการคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การจัดทำคลังแบบทดสอบ ซึ่งช่วยให้ครูสามารถจัดทำคลังแบบทดสอบเก็บเป็นฐานข้อมูลคลังข้อสอบทั้งในส่วนที่เป็นของโรงเรียน และเป็นส่วนกลางที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการสืบค้นได้ คณะวิทยากร จาก บริษัท สตาร์ซอฟแวร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวามคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
ผ้าป่าความดี
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ผ้าป่าความดี" ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน  เพื่อให้นักเรียนทบทวน และสำนึกถึงการกระทำ ละความไม่ดีงาม และเริ่มต้นด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 5 สิ่งได้แก่ 1.ทำดีต่อพ่อแม่ 2.ทำดีต่อครูบาอาจารย์ 3. ทำดีต่อเพื่อน 4. ทำดีต่อประเทศชาติ 5. ทำดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ประธานพิธีเปิดค่าย ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโดย นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมค่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนดอนบอสโก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ TEN MATH GAME , ปริศนาคณิตศาสตร์ , สัประยุทธ์คณิตศาสตร์ , ประติมากรรมชายหาด และทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ [ภาพกิจกรรม]
 
เลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียน ปี 2557
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทั้งให้ตระหนักและมีความรักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนสมุทรปราการจึงได้กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 มีพรรคที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งดังนี้ เบอร์ 1.พรรคนวลฉวี up school หัวหน้าพรรค นางสาวศุภิสรา  เกตุมณี ม.5/1  เบอร์ 2.พรรคสถาปนาเกียรติ สป หัวหน้าพรรค นายปรกฤษฎิ์  จั่นฮวย ม.5/2 เบอร์ 3.พรรคเที่ยงธรรม หัวหน้าพรรค นายธาดา กำจัดภัย ม.5/6  และ พรรคที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ พรรคนวลฉวี up school [อย่างไม่เป็นทางการ] [ภาพกิจกรรม]
 
เทิดพระเกียรติ "วันพ่อ"
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสมุทรปราการจัดสัปดาห์เทิดพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2556 และช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ณ.บริเวณพิธีสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม]
 

   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง ที่ 22 /2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการรถพัดลม
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  สอบราคาจ้างทำวารสารร่มฟ้า – เหลือง  ปีการศึกษา 2556-2557 ครั้งที่ 2

 
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 54

ข่าวการศึกษา : kruthai