Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday29
mod_vvisit_counterYesterday409
mod_vvisit_counterThis week2990
mod_vvisit_counterThis month5207
mod_vvisit_counterAll1017616
Start : on 20 January 2009
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  โรงเรียนสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน ๔  อัตรา ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน  ๑  อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  ๒  อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) จำนวน  ๑  อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
คุณธรรมนำชีวิต
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม"คุณธรรมนำชีวิต" เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2557 ณ พุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.1-3
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 1-2 กันยายน 2557 ลูกเสือ ม.1 ค่าย ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ทัศนศึกษา ดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี [ภาพกิจกรรม ม.1]
วันที่ 1-3 กันยายน 2557 ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี ทัศนศึกษา วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี และตลาดน้ําทุ่งบัวชม จ.อยุธยา
วันที่ 6-8 กันยายน 2557 ลูกเสือ ม.2 ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
 
สายใยแห่งความรักและความผูกพัน
   โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สายใยแห่งความรักและความผูกพัน" ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล นางสุดใจ เรืองวนิช นางประภากร เจริญเชื้อ นางผุสดี ตั้งจรูญ และนายยงยุทธ เพ็ชรนาม ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
รับการประเมินระดับพัฒนาการ รร.มาตรฐานสากล
    วันนี้ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำโดย นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภาวินี  สินสมุทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสถิตย์  ยังคง หัวหน้างานแผนงาน นางศิริมา  เจนจิตมั่น หัวหน้างานหลักสูตร และนางรานี  เล่าเอี้ยวหงวน หัวหน้างาน รร.มาตรฐานสากล  ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินระดับพัฒนาการ เพื่อสะท้อนการนำเกณฑ์คุณภาพThailand Quality Award : TQA มาใช้ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ [ภาพกิจกรรม]
 
กตัญญุตา คารวะ
   คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ หลังพิธีเคารพธงชาติ ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล นางสุดใจ  เรืองวนิช นางประภากร  เจริญเชื้อ นางผุสดี  ตั้งจรูญ และนายยงยุทธ  เพ็ชรนาม [ภาพกิจกรรม]
 

   โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อวัสดุประกอบห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 69 รายการ ราคาในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,000 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ 
   ผู้สนใจที่จะเสนอราคาติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้องพัสุด (321) โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 16  กันยายน  2557 ถึงวันที่ 26  กันยายน  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023950016 ต่อ142 เวลา  08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ  
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุประกอบห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
   กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ ทำพิธีเข้าประจำการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ  มอบให้นายศุภรัตน์  ภักติวงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนประธานในพิธี ในวันที่ 10 กันยายน 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 54

ข่าวการศึกษา : kruthai