Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday177
mod_vvisit_counterYesterday282
mod_vvisit_counterThis week1480
mod_vvisit_counterThis month6509
mod_vvisit_counterAll1310444
Start : on 20 January 2009
Home
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด / TO BE NUMBER ONE / โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ และนักเรียนแกนนำได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดของประเทศ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ไปตามชุมชนของคณะสี หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม Big Cleaning Day การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การประกวดจัดบอร์ด เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีพุทธมามกะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]
 
Classroom Meeting'2016
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2559
    โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่1/2559 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.45 น.ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://sp1.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุม 
*นักเรียน ม.1-6 ทุกคน ย้ำ!ทุกคน!! เลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้นค่ะ
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

    ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
โปรดทราบ!!!
นักเรียนชั้น ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันพุธ
                    ม. 2/1 , ม. 2/2 และ ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                    ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะวันศุกร์
*หากนักเรียนห้องดังกล่าวเลือกกิจกรรมไปแล้ว กรุณา เปลี่ยนวันให้ตรงกับที่แจ้ง

 
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการครอบครัวพอเพียง และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-6 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ครอบครัวพอเพียงและการใช้ เครื่องมือ สมุดทะเบียนความดี(Fact for Life) เพื่อเกิดคุณธรรม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 76