Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday191
mod_vvisit_counterThis week208
mod_vvisit_counterThis month17
mod_vvisit_counterAll998192
Start : on 20 January 2009
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๑อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗   มิถุนายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้

รอบที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เวลา 08.30 - 09.30 น.
รอบที่ 2 ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 เวลา 09.30 - 10.30 น.
รอบที่ 3 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เวลา 10.30 - 11.30 น.
[ภาพพิธีไหว้ครู]    [ภาพตัวแทนห้องถือพาน]
 
สป.ร่วมชิงชัย"ฟิสิกส์สัประยุทธ์"
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  ประกอบด้วย 1. นายพรเทพ ทับแก่น 2. นายณัฐภัทร แสงเทียน 3. นายพัชรพล ฉลาดธัญกิจ 4. นายวัชระ ทรายคำ 5. นางสาวอัญชิสา อยู่มงคล ทั้งหมดจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยมี คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางณฐินี มีสุข  2. นายชวาลาธวัช เจริญผล 3. นายบุญฤทธิ์ โชติถาวรรัตน์ ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 4 จากโรงเรียนทั้งหมด 21 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ และกองเนตรนารี ที่ชนะเลิศแต่ละประเภท เข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 
Classroom meeting
   กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 12.00-16.30 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2557
   งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  โดยบริษัทHealthy Thailand นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากทีมแพทย์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง to be number one [ภาพกิจกรรม]
 
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ โรงเรียนมีความประสงค์จะสอบราคา 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557
สอบราคาซื้อเครื่องอัดสำเนาเอกสารสี และเครื่องจัดเรียงเอกสาร ปีการศึกษา 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 59

ข่าวการศึกษา : kruthai