Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday202
mod_vvisit_counterYesterday222
mod_vvisit_counterThis week202
mod_vvisit_counterThis month6117
mod_vvisit_counterAll1294569
Start : on 20 January 2009
Home
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559

   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   
ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 
 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4 

 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
   สหวิทยาเขตวิทยปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขตวิทยปราการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประธานในพิธี ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 สหกรณ์พบเพื่อนครู โดยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และการบรรยาย เรื่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดย ศน.วัชรธรรม  จอมสืบ และคณะ วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ทั้งนี้ โรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่ และสมทบทุนมูลนิธิ รร.สป ประธานในพิธี นายนิวัตต์ น้อยมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 3,100,000 บาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม : ขบวนแห่ และพิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
คนเก่งคณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนักเรียนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นการเวทีในนักเรียนได้ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง  โดยใช้แบบทดสอบของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ผลการทดสอบมีนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 5 คน ได้รับรางวัลดังนี้ [ภาพกิจกรรม]
1.เด็กหญิงวีรดา  จำปาทิ  ม.1/1  ได้ที่ 1 ของจังหวัด
2.เด็กชายสิริเชษฐ์ ศิริสานต์  ม.2/1 ได้ที่ 1 ของจังหวัด
3.นายศิวะกานต์ สาธรราษฎร์  ม.4/2 ได้ที่ 1 ของภาค
4.นางสาวณัฐธิดา สุนทร ม.5/1 ได้ที่ 1 ของจังหวัด
5.นายพีระพงษ์ คุมขุนทด ม.6/4 ได้ที่ 1 ของจังหวัด 
และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สพม.เขต 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยแข่งขันที่โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ผลการสอบแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 15 คน ได้รับรางวัล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
Open House Samutprakan School
   โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ จึงจัดงาน Open House Samutprakan School ประจำปีการศึกษา 2558 ประธานในพิธีเปิด นายนิวัตต์ น้อยมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 18-20 มกราคม 2558 ลูกเสือ ม.1 ค่ายลูกเสือสวนนงนุช จ.ชลบุรี  [ภาพกิจกรรม ม.1]
วันที่ 25-27 มกราคม 2558 ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี
วันที่ 28-30 มกราคม 2558 ลูกเสือ ม.2 ค่ายแก่งกระจานริเวอร์ไซต์ จ.เพชรบุรี
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 74