Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday205
mod_vvisit_counterYesterday364
mod_vvisit_counterThis week569
mod_vvisit_counterThis month569
mod_vvisit_counterAll781914
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนสมุทรปราการจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
 
การประชุมสัมมนาทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และประชุมสัมมนาทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชี้แจงความสำคัญ โครงสร้าง การใช้โปรแกรมคัดกรอง ประชุมสัมมนาตามระดับชั้นและคณะสี พิธีเปิดนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
พัฒนาุบุคลากร ปี 2556
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2556 "โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" วิทยากร ดร.เกษร  ทองแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ประธานในพิธีเปิด  มีคณะครู บุคลากร ของโรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2556
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในวันที่ 6 เมษายน 2556 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง กล่าวต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุมทองนิรมล
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปี 2555
    โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล >ชมภาพกิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม...
 

   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.1
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทุกแผนการเรียน)
 

     เพื่อให้นักเรียนที่พลาดโอกาสการได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงประกาศแนวทางปฏิบัติในการหาที่เรียนดังนี้
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนที่พลาดโอกาสการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1และ 4 ปี 2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 49

ข่าวการศึกษา : kruthai