Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 2 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday282
mod_vvisit_counterThis week286
mod_vvisit_counterThis month7386
mod_vvisit_counterAll1141207
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

อบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 1 ร่วมกับกลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "อบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ประจำปีการศึกษา 2558" ประธานในพิธี พลตรีกันตภณ อัครานุรักษ์ เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 กิจกรรมภาคเช้าวิทยากร พ.อ.ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ นายทหารราชองครักษ์ บรรยาย เรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคบ่าย พ.ท. วิฑูรย์ ธรรมลา นายทหารประชาสัมพันธ์ บรรยาย เรื่อง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และการข่าวภาคประชาชน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทองนิรมล วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3.1
   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดอบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3.1 ให้กับครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2557
  คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งประกอบด้วย ดร.วัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 ที่มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฏาคม) กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ประธานในพิธี นายทำนอง  รุ่งระวี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย [ภาพกิจกรรม]
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
   เนื่องในโอกาส วันที่ 26 มิถุนายน เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้ทุกคน "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เพื่อให้ยาเสพติดได้หมดสิ้นจากประเทศไทย ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่านดังนี้
1.จัดกิจกรรมให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดูละครเพื่อศึกษาเนื้อหาที่ตรงกับบทเรียน
2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การประกวดอ่านเอาเรื่อง การประกวดเขียนเรียงความและคัดลายมือ การประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ การประกวดพาทีสร้างสรรค์ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ [ภาพกิจกรรม] 
 
อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]
 
สอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดให้โรงเรียนสมุทรปราการเป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ (Online Testing) ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 215 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 52