Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday284
mod_vvisit_counterYesterday371
mod_vvisit_counterThis week1761
mod_vvisit_counterThis month7698
mod_vvisit_counterAll1448721
Start : on 20 January 2009

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

20 มี.ค.-30 มี.ค.60

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

1 เม.ย. 60

5 เม.ย.60

19 เม.ย.60

ม.4

20 มี.ค.-30 มี.ค.59

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต) ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด
ชมภาพการรับสมัคร
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

อ่านเพิ่มเติม...
 
ครูคณิตศาสตร์ศึกษาดูงาน รร.วิสุทธรังสี
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ศึกษาดูงานโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม  2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดสมานรัตนาราม  จ ฉะเชิงเทรา  กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 1 มีนาคม  ชั้น ม.4 วันที่ 6 มีนาคม และชั้น ม.5 วันที่ 7 มีนาคม  โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ [ภาพกิจกรรม]
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และดำเนินการตามแผนระยะที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558-2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการใช้งานของ Google Form และ Flubaroo ไปสร้างเอกสาร แบบประเมินออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ โดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.10–17.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 1-2]
 
Samutprakan School Open House #2
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559" (Open House Samutprakan School) ประธานในพิธีเปิด นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพพิธีเปิด    ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม
 
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 81