Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 6 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday54
mod_vvisit_counterYesterday191
mod_vvisit_counterThis week245
mod_vvisit_counterThis month54
mod_vvisit_counterAll998229
Start : on 20 January 2009
ลองดี ลองดู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ลองดี ลองดู" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ดนตรี กีฬา การเต้น และค้นหาตัวแทนนักเรียน “คนดีศรี ส.ป.” เป็นฑูตประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
English Camp
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)โดยนำนักเรียน ม.1/2 , ม.2/2 , ม.4/6 และ ม.5/6 พร้อมด้วย ครูและวิทยากรชาวต่างชาติ รวม 112 คน ร่วมกิจกรรมฝึกการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะนอกห้องเรียนกับเจ้าของภาษา ณ นิว ทราเวล บิช รีสอร์ท จังหวัดจันทรบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.2 ในปี 2556 แล้วนั้น เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนตามระดับความสามารถ ยกระดับผลการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จึงจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่มเดิม ซึ่งเลื่อนชั้นเป็น ม. 6 และ ม.3 ของปีการศึกษา 2557 ทั้ง 529 โรง ทั้งนี้ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดสอบนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 140 คน และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัด "สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557" โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ ซูโดกุ , A MATH , การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม GSP , อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , คิดเลขเร็ว และโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ ประจำปี 2557
           รักเรียน รู้งาน
       ถนอมบ้านเมืองไทย
 ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่

  โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียน การแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2556
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งประกอบด้วย ดร.วัชรธรรม จอมสืบ นายณภัทร ยิ้มละมัย  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 ที่มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีสมบูลย์ [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปี 2557
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ได้มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปี 2557 เพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน ซึ่งการดำเนินการได้แล้วเสร็จ พร้อมให้บริการ นักเรียน ครู และบุคลากรแล้ว ในวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2557 [ชมภาพข่าว]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 59

ข่าวการศึกษา : kruthai