Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday194
mod_vvisit_counterYesterday283
mod_vvisit_counterThis week1785
mod_vvisit_counterThis month10769
mod_vvisit_counterAll1123433
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

อบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3.1
   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดอบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3.1 ให้กับครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2557
  คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งประกอบด้วย ดร.วัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 ที่มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฏาคม) กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ประธานในพิธี นายทำนอง  รุ่งระวี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย [ภาพกิจกรรม]
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
   เนื่องในโอกาส วันที่ 26 มิถุนายน เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้ทุกคน "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เพื่อให้ยาเสพติดได้หมดสิ้นจากประเทศไทย ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัด "กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่" โดยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่านดังนี้
1.จัดกิจกรรมให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดูละครเพื่อศึกษาเนื้อหาที่ตรงกับบทเรียน
2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การประกวดอ่านเอาเรื่อง การประกวดเขียนเรียงความและคัดลายมือ การประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ การประกวดพาทีสร้างสรรค์ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ [ภาพกิจกรรม] 
 
อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 65

ข่าวการศึกษา : kruthai