Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 2 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday168
mod_vvisit_counterYesterday261
mod_vvisit_counterThis week1044
mod_vvisit_counterThis month8144
mod_vvisit_counterAll1141965
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้าศึกษาดูงาน
   งานควบคุมภายใน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ นำคณะครู จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อพัฒนางานระบบควบคุมภายใน การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
รับการประเมินติดตามหัวข้อการจัดทำรายงาน(SCQA)
  โรงเรียนสมุทรปราการ นำโดยผู้อำนวยการชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการปฏิมา พูนทรัพย์ และคณะ เพื่อรับการประเมินติดตามหัวข้อ การจัดทำรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2558
   กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ ทำพิธีเข้าประจำการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ   เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
วันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกับ คณะกรรมการนักเรียน และคณะสี จัดกิจกรรม "วันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day" ครั้งที่ 1/2558  เพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน แยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ และยังเป็นการรณรงค์การรักษาความสะอาดอย่างจริงจังและยังยืน โดยให้ทุกห้องเรียนและทุกหน่วยงานทำกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
คณะกรรมการบริหารวิชาการศึกษาดูงาน
   กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 นำผู้บริหารและคณะครู ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
"ลองดี ลองดู" ประจำปี 2558
    งานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ลองดี ลองดู" ประจำปี 2558 ประธานในพิธีเปิดโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายทำนอง รุ่งระวี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถในรูปแบบต่างๆที่สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมได้แก่ การประกวดวงโฟล์คซอง วงดนตรีแบนด์ โคฟเวอร์แดนซ์ การแข่งขันฟุตซอล ม.ต้นและม.ปลาย ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2558
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัด "สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2558" ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถและฝึกฝนตนเอง โดยจัดกิจกรรมการแข่งขัน A MATH , ซูโดกุ , การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP , การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , คิดเลขเร็ว และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย [ภาพกิจกรรม]
 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชิวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การประกวดวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวด Reuse & Recycle ใน Them Asien และการจัดกิจกรรมต่างๆ เกมส์ นิทรรศการแสดงผลงาน และโครงงานของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียน MEP ระหว่างวันที่ 14- 18 สิงหาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
วันแม่แห่งชาติ
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ ประจำปี 2558
  ดินและน้ำ  ลมและฟ้า  ป่าและเขา
  รวมกันเข้า  คือทรัพย์สิน  แผ่นดินแม่
  ฝากลูกไทย  ร่วมใจภักดิ์  รักดูแล
  เพื่อมอบแก่  หลานเหลนไทย  ไปชั่วกาล ..

  โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียน การแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 52