Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday351
mod_vvisit_counterThis week1688
mod_vvisit_counterThis month8599
mod_vvisit_counterAll1110928
Start : on 20 January 2009

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

10 มี.ค.-24 มี.ค.58

20 มี.ค.-24 มี.ค.58

28 มี.ค 58

2 เม.ย.58

8 เม.ย.58

ม.4

10 มี.ค.-24 มี.ค.58

20 มี.ค.-24 มี.ค.58

29 มี.ค 58

3 เม.ย.58

9 เม.ย.58

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (เงื่อนไขพิเศษ)
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป

ทั้งนี้โรงเรียนที่ยังสามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม 1. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 4. โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปี 2557

   โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล และภาคบ่าย คณะกรรมการนักเรียน ปี 2558 ร่วมกับ พี่ๆน้องๆ จัดงาน "วันดอกประดู่บาน" เพื่อแสดงความรักและความยินดี มีการมอบดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึก และจัดกิจกรรมร่วมสนุกระหว่างพี่น้อง
[ชมภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ] 
[ชมภาพวันดอกประดู่บาน]
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2557
   โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย นายวัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด และนายนันทชัย นิ่มสิริวังโส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสมบูลย์ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
จัดทำรายงาน OBECQA
  โรงเรียน สมุทรปราการ โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการ นายทำนอง รุ่งระวี และรักษาการรองผู้อำนวยการ นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์ นำคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 เพื่อรองรับการเข้าประเมิน ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุ (ห้อง๓๑๒) โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
ม.ปลายทัศนศึกษา ปี 2557
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558 กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 4  ชั้นม.5 วันที่ 5 และชั้นม .4 วันที่ 6 โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  

   ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4

ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 64

ข่าวการศึกษา : kruthai