Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday968
mod_vvisit_counterThis week1796
mod_vvisit_counterThis month14121
mod_vvisit_counterAll1156445
Start : on 20 January 2009
Home
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปี 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2558 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.4 วันที่ 28 กันยายน  ชั้นม.5 วันที่ 29 กันยายน และชั้นม .6 วันที่ 1 ตุลาคม  โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 
132 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดงาน "132 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูที่ได้สั่งสอน ยกย่อง เชิดชูเกียรติของครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้าศึกษาดูงาน
   งานควบคุมภายใน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ นำคณะครู จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อพัฒนางานระบบควบคุมภายใน การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
รับการประเมินติดตามหัวข้อการจัดทำรายงาน(SCQA)
  โรงเรียนสมุทรปราการ นำโดยผู้อำนวยการชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการปฏิมา พูนทรัพย์ และคณะ เพื่อรับการประเมินติดตามหัวข้อ การจัดทำรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2558
   กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ ทำพิธีเข้าประจำการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ   เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
วันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกับ คณะกรรมการนักเรียน และคณะสี จัดกิจกรรม "วันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day" ครั้งที่ 1/2558  เพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน แยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ และยังเป็นการรณรงค์การรักษาความสะอาดอย่างจริงจังและยังยืน โดยให้ทุกห้องเรียนและทุกหน่วยงานทำกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
คณะกรรมการบริหารวิชาการศึกษาดูงาน
   กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 นำผู้บริหารและคณะครู ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 68