Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday190
mod_vvisit_counterYesterday323
mod_vvisit_counterThis week806
mod_vvisit_counterThis month1287
mod_vvisit_counterAll956236
Start : on 20 January 2009
รับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  ๑   อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  -  ๑๕.๐๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
การคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รับใบสมัครร้านค้าสวัสดิการ วันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
- ยื่นใบสมัครและประชุมรายละเอียด วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
- คัดเลือกร้านค้า วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- ทำสัญญา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
   ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ งานโภชนาการโรงเรียนสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๙๕-๐๐๑๖ หรือ ๐๘๙-๐๒๖-๖๘๓๑ คุณครูระพี มูลศรีแก้ว ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ
 
ผลการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ม.6 ปีการศึกษา 2556
   โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่สามารถสอบตรงเข้าศึกษาต่อในสาขา คณะวิชา และสถาบัน ที่ตนเองมุ่งหวัง ขอให้นักเรียนที่รักทุกคน มุ่งมั่น ศึกษาหาความรู้ และสำเร็จการศึกษาสมดังตั้งใจ
หมายเหตุ : นักเรียนรอผลสอบ แอดมิดชั่น และรอผลการสอบ GAT, PAT รอบที่ 1 และรอบที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2557  ขอบคุณข้อมูล จากงานแนะแนว ณ วันที่ 19 เมษายน 2557 [ดูผลการสอบตรง ม.6 ปีการศึกษา 2556]
 

    ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
รายงานตัวและรับเอกสาร : วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. (พร้อมเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน และเอกสาร ประมาณ 1,500 บาท)
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2557

ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ทุกแผนการเรียน
 


   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.1
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1
ดาวน์โหลดประกาศ ผลการสอบ ม.4 ทุกแผนการเรียน

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2556

  โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล >ชมภาพกิจกรรม
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ระดับชั้นม.1-3 ลำดับที่ 1-3
1. น.ส.วนาลี เช็ค  เทิดทูนภูนุช  ม.3/1 คะแนนเฉลี่ย 3.96
2. น.ส.จิดาภา  บุญช่วยแล้ว ม.3/1 คะแนนเฉลี่ย 3.95
3. น.ส.ปัทมพร  จันทร์เกิด ม.3/3 คะแนนเฉลี่ย 3.93
3. นายพีรกานต์  สยาม ม.3/1 คะแนนเฉลี่ย 3.93

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ระดับชั้นม.4-6 ลำดับที่ 1-3
1. นายภิญโญ  เกี่ยวดำรงธรรม ม.6/4 คะแนนเฉลี่ย 3.95
2. นายบรรพต  แซ่หว่อง ม.6/4 คะแนนเฉลี่ย 3.93
3. นายสกาย  สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ ม.6/4 คะแนนเฉลี่ย 3.92

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 56

ข่าวการศึกษา : kruthai