Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 12 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday279
mod_vvisit_counterYesterday368
mod_vvisit_counterThis week1338
mod_vvisit_counterThis month20007
mod_vvisit_counterAll812574
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

การจัดทำแผนพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   งานแผนงานและระบบควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จัดโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ระยะ 4 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2559 ของโรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับขั้น และหัวหน้างานทุกฝ่าย ร่วมการประชุม ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
   โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณี  โตสงวน  คุณครูอรวรรณ  พิชัยณรงค์  คุณครูฉวีวรรณ  บุญรัตน์  คุณครูนฤมล  ชูเกต  และคุณครูพรทิพย์  ศุภมันตรา ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.1-3
โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 25-26 กันยายน 2556
- ลูกเสือ ม.1 เข้าค่าย รร.สมุทรปราการ ทัศนศึกษา ดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2555
- ลูกเสือ ม.2 ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
- ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทัศนศึกษา อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
[ภาพกิจกรรม ม.1ชุดที่ 1] [ภาพกิจกรรม ม.1ชุดที่ 2]
 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ประธานในพิธี นายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 4,009,826.25 บาท ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี:ขบวนแห่
ภาพกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี:พิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี:มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
มุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
    คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ หลังพิธีเคารพธงชาติ ในเช้าวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณี  โตสงวน  คุณครูอรวรรณ  พิชัยณรงค์  คุณครูฉวีวรรณ  บุญรัตน์  คุณครูนฤมล  ชูเกต  และคุณครูพรทิพย์  ศุภมันตรา [ภาพกิจกรรม]
 
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล จากสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test และ Cambridge English Placement Test การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลให้แก่โรงเรียนทั้ง 732 โรง ทั้งนี้ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดสอบนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดข้อสอบ Cambridge English Placement Test จำนวน 120 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอภิญญา  สุขเกษม  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 วันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 50

ข่าวการศึกษา : kruthai