Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday205
mod_vvisit_counterThis week20
mod_vvisit_counterThis month1017
mod_vvisit_counterAll1168347
Start : on 20 January 2009
Home
ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 42
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรม ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 42 "มหกรรมกีฬาภายใน 132 ปีโรงเรียนสมุทรปราการ เทิดไท้องค์ราชันย์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 พิธีเปิดโดย นายบัลลังก์  คนเที่ยง  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558 ณ.สนามโรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรมชุดที่ 1]  [ภาพกิจกรรมชุดที่ 2]
 
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ คนใหม่
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ นายนิวัตรชัย วรรณชาลี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ด้วยความยินดียิ่ง [ภาพกิจกรรม]
 
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2558
   งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัด"โครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2558" เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีตามหลักการทางสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาบริการตรวจและให้คำแนะนำ ณ. ห้อง to be number one เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
ห้องเรียน MEP ทัศนศึกษาเมืองฮ่องกงและเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
   โครงการ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียน 27 คน ผู้ปกครอง 3 คน และครูผู้ควบคุม 3 คน ไปฝึกประสบการณ์ทางภาษาด้วยการศึกษาดูงานโรงเรียนและท่องเที่ยวในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2558 ณ เมืองฮ่องกงและเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการ เสริมสร้างทักษะเครื่องบินพลังยาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างทักษะเครื่องบินพลังยาง" ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.2/1และ ม.3/1 วิทยากรโดย คุณครูสาคร  คำศรี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ  วันที่ 5 ตุลาคม 2558  [ภาพกิจกรรม] 
 
ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ และ Nation TV เครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ เครือสหพัฒน์ และผลิตภัณฑ์มาม่า ได้จัดโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 โดยถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาที่โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558
    โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 11 ท่าน ได้แก่ รองผู้อำนวยการนางอภิญญา สุขเกษม , รองผู้อำนวยการนายสมนึก เชื้อทอง , นายนิพนธ์ โตโฉม , นายโสภณ ทองหงษ์ , นางจารุวรรณ โตโฉม , น.ส.กัณณิกา ชิตะดิลก , นางอิสรีย์ อนุชิตนานนท์ , นางสุภาพรรณ แย้มมีศรี , นางยุพา ดอกรัก , น.ส.อุทัย โชติชาติ และ นายปรีชา เรืองอุไร ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 69