Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 11 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday161
mod_vvisit_counterYesterday1187
mod_vvisit_counterThis week7128
mod_vvisit_counterThis month7746
mod_vvisit_counterAll871001
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

วันครู 16 มกราคม 2557 "รางวัลหนึ่งแสนครูดี "

    วันครู 16 มกราคม 2557 "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดิน" โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัลจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับ “เขตพื้นที่การศึกษา” รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมบัติของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสมุทรปราการ และคุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี พ.ศ. 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในปีนี้ คุณครูโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล 29 ท่าน ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ที่ระลึก 130 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ
   เนื่องในโอกาสโรงเรียนสมุทรปราการมีอายุครบ 130 ปี (2426-2556) โรงเรียนจึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกด้านหน้าเป็นรูปท่านพ่อลีวัดอโศการาม ด้านหลังเป็นพระสมุทรปัญโญ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 20,000 เหรียญ [ราคาเหรียญละ 199 บาท] และพระพุทธรูปพระสมุทรปัญโญ จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่า รร.สมุทรปราการ หน้าตัก 9 นิ้ว [คงเหลือ 8 องค์ ราคาองค์ละ 4,999 บาท] และหน้าตัก 5 นิ้ว [ราคาองค์ละ 1,500 บาท] ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่เคารพนับถือ ประสงค์จะมีไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคล เชิญติดต่อขอเช่าได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ โทร.02 702 3077 [ชมภาพ]
 
ประเมินความพร้อม Mini English Program
  โรงเรียนสมุทรปราการรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดร.อารีวรรณ  เอมโกษา ดร.วัชระธรรม  จอมสืบ ดร.วรรณา  ช่องดารากุล และ ดร.สุนีย์  ทาอง ประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ชาญสินธุ์  กิจแสงทอง คณะรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการ MEP ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์์ วันที่ 9 มกราคม 2557 สรุปผล โรงเรียนสมุทรปราการมีความพร้อม ผ่านการประเมินเพื่อรอรับการอนุมัติ [ภาพกิจกรรม]
 
"วันรักโรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2556
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "วันรักโรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรัีบปีใหม่ โดยกำหนดขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายของทุกปี  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนแต่ละห้อง และการจับฉลากมอบรางวัลของสหกรณ์โรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
 
"อบรมเชิงปฎิบัติการซอฟต์แวร์ระบบคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ"
   โรงเรียนสมุทรปราการจัด "อบรมเชิงปฎิบัติการซอฟต์แวร์ระบบคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ" ซึ่งทางโรงเรียนได้รับมอบโครงการคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การจัดทำคลังแบบทดสอบ ซึ่งช่วยให้ครูสามารถจัดทำคลังแบบทดสอบเก็บเป็นฐานข้อมูลคลังข้อสอบทั้งในส่วนที่เป็นของโรงเรียน และเป็นส่วนกลางที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการสืบค้นได้ คณะวิทยากร จาก บริษัท สตาร์ซอฟแวร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวามคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
ผ้าป่าความดี
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ผ้าป่าความดี" ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน  เพื่อให้นักเรียนทบทวน และสำนึกถึงการกระทำ ละความไม่ดีงาม และเริ่มต้นด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 5 สิ่งได้แก่ 1.ทำดีต่อพ่อแม่ 2.ทำดีต่อครูบาอาจารย์ 3. ทำดีต่อเพื่อน 4. ทำดีต่อประเทศชาติ 5. ทำดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ประธานพิธีเปิดค่าย ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโดย นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมค่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนดอนบอสโก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ TEN MATH GAME , ปริศนาคณิตศาสตร์ , สัประยุทธ์คณิตศาสตร์ , ประติมากรรมชายหาด และทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 53

ข่าวการศึกษา : kruthai