Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday142
mod_vvisit_counterYesterday357
mod_vvisit_counterThis week1339
mod_vvisit_counterThis month10378
mod_vvisit_counterAll823435
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

MEP SAMUTPRAKAN SCHOOL STUDY TOUR @ SINGAPORE
   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ"โครงการ MEP" จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Singapore management University School of Social Sciences ณ  ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมี นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูและนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
Save Care Share รู้รักษ์ รู้ประหยัด รู้คุณค่า
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "Save Care Share รู้รักษ์ รู้ประหยัด รู้คุณค่า" ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การป้องกันและการดูแลรักษาให้กับเยาวชน งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสมุทรปราการ นำนักเรียนชุมนุนห้องเรียนสีเขียว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามและเล่นเกมส์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2556
   งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัด"โครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2556" เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีตามหลักการทางสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาบริการตรวจและให้คำแนะนำ ณ. ห้อง to be number one เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 

   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และสำหรับคุณครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และขอเชิญร่วมประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา เวลา 9.00 น.
 
สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  7  ตุลาคม  2556  จนถึงวันที่  17  ตุลาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ห้องพัสดุ(312) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18 ตุลาคม   2556  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ(312)
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุ(312) โรงเรียนสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-395-0016 , 02-702-3409  ในวันและเวลาราชการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
การจัดทำแผนพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   งานแผนงานและระบบควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จัดโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ระยะ 4 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2559 ของโรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับขั้น และหัวหน้างานทุกฝ่าย ร่วมการประชุม ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
   โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีคุณครูเกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณี  โตสงวน  คุณครูอรวรรณ  พิชัยณรงค์  คุณครูฉวีวรรณ  บุญรัตน์  คุณครูนฤมล  ชูเกต  และคุณครูพรทิพย์  ศุภมันตรา ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 51

ข่าวการศึกษา : kruthai