Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday177
mod_vvisit_counterYesterday282
mod_vvisit_counterThis week1480
mod_vvisit_counterThis month6509
mod_vvisit_counterAll1310443
Start : on 20 January 2009
Home
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน "หลักสูตรเสริมสร้างความคิด หยุดชีวิตเสี่ยงภัย ห่างไกลโรคติดต่อ" ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่เปิดสอน EP/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก Zone C

   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่เปิดสอน EP/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก Zone C เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว [ภาพกิจกรรม] 
สรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP/MEP โซน C

 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2/2559"
    ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดห้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ครั้งที่2/2559 ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.30 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!!
นักเรียนชั้น    ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันพุธ
                   ม. 2/1 , ม. 2/2 และ ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                   ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะวันศุกร์
 
ประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1/2559

   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดให้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ลุล่วงด้วยดี จึงขอความร่วมมือนักเรียน ในการทำแบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 12 - 17 กรกฏาคม 2559 โดย Login E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน [เฉพาะนักเรียน ม.1-ม.3 เท่านั้นค่ะ]
แบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย  
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

   เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 133 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนสมุทรปราการจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุโณปการต่อโรงเรียน โดยมีนายสุรอรรถ  ทองนิรมล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการมอบทุนการศึกษา (เนื่องจากวันที่ 18 ก.ค.รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ จึงเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 15 ก.ค.2559 แทน) [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมีท่านผู้อำนวยการชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เป็นประธานในพิธี และมีนายวิชัย  จันทร์จำรูญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการร่วมให้เกียรติประดับเข็มตราสัญลักษณ์ให้แก่นักเรียนด้วย เมื่อ วันที่ 15 ก.ค.2559 [ภาพกิจกรรม]
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ.ลานอเนกประสงค์อาคาร 3 และในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เชิญร่วมขบวนแห่เทียนกับนักเรียนและครูทั้ง 6 คณะสีไปถวายที่วัดชัยมงคล วัดกลางวรวิหาร และวัดในสองวิหาร [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 76