Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday216
mod_vvisit_counterThis week226
mod_vvisit_counterThis month10
mod_vvisit_counterAll962227
Start : on 20 January 2009
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2557
   งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  โดยบริษัทHealthy Thailand นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากทีมแพทย์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง to be number one [ภาพกิจกรรม]
 
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ โรงเรียนมีความประสงค์จะสอบราคา 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557
สอบราคาซื้อเครื่องอัดสำเนาเอกสารสี และเครื่องจัดเรียงเอกสาร ปีการศึกษา 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปี 2557
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม และจัดพิธีติดเข็มโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
 
พาครู สป..ไปพักร้อน
   ผู้อำนวยการชาญสินธุ์ และรองสมนึก นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 เที่ยวชมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเล จังหวัดระยอง ตะลุย!อาณาจักรแห่งผลไม้เมืองระยองสวนสุภัทราแลนด์ เที่ยวชมไร่องุ่น Silver Lake พัทยา ท่องราตรีพัทยา Colosseum Show Pattaya และชมโชว์ปลาโลมาไทย Dolphin Show (Pattaya) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  ๑   อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  -  ๑๕.๐๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
การคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รับใบสมัครร้านค้าสวัสดิการ วันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
- ยื่นใบสมัครและประชุมรายละเอียด วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
- คัดเลือกร้านค้า วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- ทำสัญญา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
   ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ งานโภชนาการโรงเรียนสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๙๕-๐๐๑๖ หรือ ๐๘๙-๐๒๖-๖๘๓๑ คุณครูระพี มูลศรีแก้ว ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 56

ข่าวการศึกษา : kruthai