Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday45
mod_vvisit_counterYesterday318
mod_vvisit_counterThis week992
mod_vvisit_counterThis month5858
mod_vvisit_counterAll1496907
Start : on 20 January 2009
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปี 2561-2564
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ระยะ 4 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 ของโรงเรียนสมุทรปราการ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
การประชุมปฏิบัติการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC"
  โรงเรียนสมุทรปราการ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูทุกคน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC" วิทยากรโดย นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.6 เพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ PLC ซึ่งโรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อประโยชน์แห่งการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560"

    ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสมุทรปราการจึงเปิด วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อรายวิชา “ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน” มุ่งเสริมความรู้อันเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และตรวจสอบตนเองว่ามีความถนัดหรือความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ จริงหรือไม่ อันจะทำให้ตัดสินใจเลือกวิชาชีพในการศึกษาต่อได้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด *กำหนดลงทะเบียน(นักเรียน ม.6 เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp2.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน

 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2560"
  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!! นักเรียน   ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.3/1 , ม. 3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม!!!
 
Sp Math Camp # 12 : love infinity
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 "Math Camp # 12 : love infinity" ปีการศึกษา 2560  จัดกิจกรรมค่าย ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ กิจกรรม Stem : หอคอยไข่ , ผะหมี , Fanny&Math , ประติมากรรมชายหาด , แฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ : App Kahoot!, Sport Math Camp ,  และทัศนศึกษาart in paradise [ภาพกิจกรรม]
 
รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการฯ ต้อนรับ นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และคณะ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ณ ห้องประชุมทองนิรมล วันที่ 18 กันยายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน ได้แก่ คุณครูอมรรัตน์ มากคง  คุณครูพีรญา ลิ้มวงษ์ คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูสุวิชญา พลอยขาว คุณครูณฐรัช ธรรมบำรุง คุณครูจิตรลดา ไกรพยนต์ คุณครูกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์ และคุณครูชวาลาธวัช เจริญผล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 74