Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday248
mod_vvisit_counterYesterday273
mod_vvisit_counterThis week248
mod_vvisit_counterThis month6381
mod_vvisit_counterAll1476011
Start : on 20 January 2009
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2560"
  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!! นักเรียน   ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.3/1 , ม. 3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม!!!
 
Sp Math Camp # 12 : love infinity
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 "Math Camp # 12 : love infinity" ปีการศึกษา 2560  จัดกิจกรรมค่าย ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ กิจกรรม Stem : หอคอยไข่ , ผะหมี , Fanny&Math , ประติมากรรมชายหาด , แฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ : App Kahoot!, Sport Math Camp ,  และทัศนศึกษาart in paradise [ภาพกิจกรรม]
 
รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการฯ ต้อนรับ นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และคณะ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ณ ห้องประชุมทองนิรมล วันที่ 18 กันยายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน ได้แก่ คุณครูอมรรัตน์ มากคง  คุณครูพีรญา ลิ้มวงษ์ คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูสุวิชญา พลอยขาว คุณครูณฐรัช ธรรมบำรุง คุณครูจิตรลดา ไกรพยนต์ คุณครูกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์ และคุณครูชวาลาธวัช เจริญผล [ภาพกิจกรรม]
 
รางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขัน Spelling Bees
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข่าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียน Ep/Mep ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า เด็กชายลัทธโชติ ตู้ นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขัน Spelling Bees จัดขึ้น ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล  จ. ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 และห้องเรียนพิเศษ MEP ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกับโรงเรียน EP/ MEP ภาคกลางและภาคตะวันออกโซน C ที่ รร. ระยองวิทยาคม จ. ระยอง ผลการแข่งขันทุกทักษะ ได้เหรียญทอง 11 เหรียญ เงิน 5 เหรียญ ทองแดง 14เหรียญ
 
ผ้าป่าการศึกษา : เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอเนกประสงค์
  โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอเนกประสงค์ รร.สป ประธานในพิธี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 9,137,599 บาท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม : ขบวนแห่ และพิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
MEP # English Camp
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)โดยนำนักเรียน 164 คน พร้อมด้วย ครู 8 คน ไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน และเพิ่มประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
    โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 25 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเช้า วิทยากรโดย พันเอก(พิเศษ) วรวุฒิ  แสงทอง และคณะ เรื่อง "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อตนเอง ต่อครู-อาจารย์ ต่อบิดา-มารดา และต่อสังคม-ประเทศชาติ และการบรรยายพิเศษประกอบภาพ/แสง/สี/เสียงชุด"เมืองไทยของเรา" เพื่อปลุกเร้าสำนึกความรักชาติ รักประชาธิปไตย ภาคบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากทีมบ้านอรชุน เน้นสร้างความสามัคคี ฝึกการคิด วเคราะห์และการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 73