Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 2 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday36
mod_vvisit_counterYesterday295
mod_vvisit_counterThis week666
mod_vvisit_counterThis month9826
mod_vvisit_counterAll1133530
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
   สหวิทยาเขตวิทยปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขตวิทยปราการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประธานในพิธี ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 สหกรณ์พบเพื่อนครู โดยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และการบรรยาย เรื่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดย ศน.วัชรธรรม  จอมสืบ และคณะ วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ทั้งนี้ โรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่ และสมทบทุนมูลนิธิ รร.สป ประธานในพิธี นายนิวัตต์ น้อยมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 3,100,000 บาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม : ขบวนแห่ และพิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
คนเก่งคณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนักเรียนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นการเวทีในนักเรียนได้ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง  โดยใช้แบบทดสอบของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ผลการทดสอบมีนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 5 คน ได้รับรางวัลดังนี้ [ภาพกิจกรรม]
1.เด็กหญิงวีรดา  จำปาทิ  ม.1/1  ได้ที่ 1 ของจังหวัด
2.เด็กชายสิริเชษฐ์ ศิริสานต์  ม.2/1 ได้ที่ 1 ของจังหวัด
3.นายศิวะกานต์ สาธรราษฎร์  ม.4/2 ได้ที่ 1 ของภาค
4.นางสาวณัฐธิดา สุนทร ม.5/1 ได้ที่ 1 ของจังหวัด
5.นายพีระพงษ์ คุมขุนทด ม.6/4 ได้ที่ 1 ของจังหวัด 
และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สพม.เขต 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยแข่งขันที่โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ผลการสอบแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 15 คน ได้รับรางวัล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
Open House Samutprakan School
   โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ จึงจัดงาน Open House Samutprakan School ประจำปีการศึกษา 2558 ประธานในพิธีเปิด นายนิวัตต์ น้อยมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 18-20 มกราคม 2558 ลูกเสือ ม.1 ค่ายลูกเสือสวนนงนุช จ.ชลบุรี  [ภาพกิจกรรม ม.1]
วันที่ 25-27 มกราคม 2558 ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี
วันที่ 28-30 มกราคม 2558 ลูกเสือ ม.2 ค่ายแก่งกระจานริเวอร์ไซต์ จ.เพชรบุรี
 
ค่ายคุณธรรม
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดการดังนี้
วันที่ 19 มกราคม 2559 "ค่ายพุทธธรรมนำชีวิต" ระดับชั้น ม.4 โดยคณะพระวิทยากร สำนักงานพุทธมณฑล และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ [ภาพกิจกรรม] 
วันที่ 26 มกราคม 2559 "ค่าย ลูก สป.พอเพียง" ระดับชั้น ม.5 "จิตอาสาครอบครัวพอเพียง" โดยมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ ห้องประชุมทองนิรมล
วันที่ 28 มกราคม 2559 "ค่ายคุณธรรมนำชีวิต" ระดับชั้น ม.6 ธรรมะดิลิเวอรี่ "วัยใสสุดฮา" ณ ห้องประชุมทองนิรมล
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 67

ข่าวการศึกษา : kruthai