Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday209
mod_vvisit_counterYesterday239
mod_vvisit_counterThis week1612
mod_vvisit_counterThis month209
mod_vvisit_counterAll1142533
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

14 มี.ค.-24 มี.ค.59

20 มี.ค.-24 มี.ค.59

26 มี.ค 59

2 เม.ย.59

9 เม.ย.59

ม.4

14 มี.ค.-24 มี.ค.59

20 มี.ค.-24 มี.ค.59

27 มี.ค 59

3 เม.ย.59

10 เม.ย.59

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 (เงื่อนไขพิเศษ)
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน AFS รุ่นที่ 56

  โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561) นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ขอคำแนะนำได้ที่ คุณครูพัชรินทร์ พิชิตปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558
    โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย นายวัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด และนายนันทชัย นิ่มสิริวังโส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสมบูลย์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-เหลือง 133 ปี
   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการ จัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-เหลือง 133 ปี" ประธานในพิธี นายนายวิชัย จันทร์จำรูญ นายกสมาคมฯ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่บูรพาจารย์ การแสดงวงโยธวาธิต การแสดงของศิษย์ปัจจุบัน และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ สนามโรงเรียนสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559

   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   
ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 
 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4 

 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
   สหวิทยาเขตวิทยปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขตวิทยปราการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประธานในพิธี ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 สหกรณ์พบเพื่อนครู โดยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และการบรรยาย เรื่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดย ศน.วัชรธรรม  จอมสืบ และคณะ วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ทั้งนี้ โรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่ และสมทบทุนมูลนิธิ รร.สป ประธานในพิธี นายนิวัตต์ น้อยมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดเงินผ้าป่า 3,100,000 บาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2559 ขอขอบคุณและขอให้ผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ เทอญ
ภาพกิจกรรม : ขบวนแห่ และพิธีทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรขอบคุณ
 
คนเก่งคณิตศาสตร์

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนักเรียนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นการเวทีในนักเรียนได้ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง  โดยใช้แบบทดสอบของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ผลการทดสอบมีนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 5 คน ได้รับรางวัลดังนี้ [ภาพกิจกรรม]
1.เด็กหญิงวีรดา  จำปาทิ  ม.1/1  ได้ที่ 1 ของจังหวัด
2.เด็กชายสิริเชษฐ์ ศิริสานต์  ม.2/1 ได้ที่ 1 ของจังหวัด
3.นายศิวะกานต์ สาธรราษฎร์  ม.4/2 ได้ที่ 1 ของภาค
4.นางสาวณัฐธิดา สุนทร ม.5/1 ได้ที่ 1 ของจังหวัด
5.นายพีระพงษ์ คุมขุนทด ม.6/4 ได้ที่ 1 ของจังหวัด 
และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สพม.เขต 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยแข่งขันที่โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ผลการสอบแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 15 คน ได้รับรางวัล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 52