Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 2 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday233
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1219
mod_vvisit_counterThis month732
mod_vvisit_counterAll946734
Start : on 20 January 2009
Wifi Samutprakan School
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จัดการระบบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตใหม่ทั้งระบบ โดยคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ขอรับ username และ password ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 สำหรับนักเรียนทุกคน จะได้รับ username และ password จากครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงแรกของสัปดาห์
 

   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และสำหรับคุณครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557
 
อบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน" ให้กับครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เกิดทักษะหรือความสามารถเพิ่มเติมขึ้น โดยมีการอบรม 3 หลักสูตรดังนี้ 1.การใช้ Social Media กับการเรียนการสอนยุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน และการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  2. การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 และ 3. การใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  โรงเรียนสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน ๔  อัตรา ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน  ๑  อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  ๒  อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) จำนวน  ๑  อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
คุณธรรมนำชีวิต
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม"คุณธรรมนำชีวิต" เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2557 ณ พุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.1-3
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 1-2 กันยายน 2557 ลูกเสือ ม.1 ค่าย ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ทัศนศึกษา ดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี [ภาพกิจกรรม ม.1]
วันที่ 1-3 กันยายน 2557 ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี ทัศนศึกษา วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี และตลาดน้ําทุ่งบัวชม จ.อยุธยา
วันที่ 6-8 กันยายน 2557 ลูกเสือ ม.2 ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
 
สายใยแห่งความรักและความผูกพัน
   โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สายใยแห่งความรักและความผูกพัน" ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล นางสุดใจ เรืองวนิช นางประภากร เจริญเชื้อ นางผุสดี ตั้งจรูญ และนายยงยุทธ เพ็ชรนาม ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 55

ข่าวการศึกษา : kruthai