Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 9 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday218
mod_vvisit_counterYesterday266
mod_vvisit_counterThis week2322
mod_vvisit_counterThis month6705
mod_vvisit_counterAll831388
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

สป.ร่วมชิงชัย"ฟิสิกส์สัประยุทธ์"
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  ประกอบด้วย 1. นายพรเทพ ทับแก่น 2. นายณัฐภัทร แสงเทียน 3. นายพัชรพล ฉลาดธัญกิจ 4. นายวัชระ ทรายคำ 5. นางสาวอัญชิสา อยู่มงคล ทั้งหมดจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยมี คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางณฐินี มีสุข  2. นายชวาลาธวัช เจริญผล 3. นายบุญฤทธิ์ โชติถาวรรัตน์ ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 4 จากโรงเรียนทั้งหมด 21 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ และกองเนตรนารี ที่ชนะเลิศแต่ละประเภท เข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 
Classroom meeting
   กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 12.00-16.30 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2557
   งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  โดยบริษัทHealthy Thailand นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากทีมแพทย์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง to be number one [ภาพกิจกรรม]
 
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ โรงเรียนมีความประสงค์จะสอบราคา 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557
สอบราคาซื้อเครื่องอัดสำเนาเอกสารสี และเครื่องจัดเรียงเอกสาร ปีการศึกษา 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปี 2557
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม และจัดพิธีติดเข็มโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
 
พาครู สป..ไปพักร้อน
   ผู้อำนวยการชาญสินธุ์ และรองสมนึก นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 เที่ยวชมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเล จังหวัดระยอง ตะลุย!อาณาจักรแห่งผลไม้เมืองระยองสวนสุภัทราแลนด์ เที่ยวชมไร่องุ่น Silver Lake พัทยา ท่องราตรีพัทยา Colosseum Show Pattaya และชมโชว์ปลาโลมาไทย Dolphin Show (Pattaya) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 51

ข่าวการศึกษา : kruthai