Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday397
mod_vvisit_counterThis week5566
mod_vvisit_counterThis month11988
mod_vvisit_counterAll1154312
Start : on 20 January 2009
Home
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล 4 ปี 2559
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 [ชมภาพกิจกรรม]
 
พัฒนาบุคลากร:การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
  โรงเรียนสมุทรปราการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามสภาพจริง" วิทยากรโดย ดร.โชติมา  หนูพริก เพื่อให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้นการยกระดับผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระฯ นำเสนอสื่อนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
  โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล และภาคบ่าย คณะกรรมการนักเรียน ปี 2559 ร่วมกับ พี่ๆน้องๆ จัดงาน "วันดอกประดู่บาน" เพื่อแสดงความรักและความยินดี มีการมอบดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึก และกิจกรรมส่ง ม.3 และ ม.6 กลับบ้าน [ภาพกิจกรรม]  
 

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

14 มี.ค.-24 มี.ค.59

20 มี.ค.-24 มี.ค.59

26 มี.ค 59

2 เม.ย.59

9 เม.ย.59

ม.4

14 มี.ค.-24 มี.ค.59

20 มี.ค.-24 มี.ค.59

27 มี.ค 59

3 เม.ย.59

10 เม.ย.59

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 (เงื่อนไขพิเศษ)
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน AFS รุ่นที่ 56

  โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561) นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ขอคำแนะนำได้ที่ คุณครูพัชรินทร์ พิชิตปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558
    โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย นายวัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด และนายนันทชัย นิ่มสิริวังโส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสมบูลย์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-เหลือง 133 ปี
   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการ จัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-เหลือง 133 ปี" ประธานในพิธี นายนายวิชัย จันทร์จำรูญ นายกสมาคมฯ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่บูรพาจารย์ การแสดงวงโยธวาธิต การแสดงของศิษย์ปัจจุบัน และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ สนามโรงเรียนสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 68