Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday281
mod_vvisit_counterThis week1145
mod_vvisit_counterThis month4230
mod_vvisit_counterAll1507930
Start : on 20 January 2009
ยินดีต้อนรับ : ผอ. ไพรัตน์ ก้อนทองคำ
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีต้อนรับ นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ "คนใหม่" โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับด้วยความยินดี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561"
    ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสมุทรปราการจึงเปิด วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อรายวิชา “ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน” มุ่งเสริมความรู้อันเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และตรวจสอบตนเองว่ามีความถนัดหรือความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ จริงหรือไม่ อันจะทำให้ตัดสินใจเลือกวิชาชีพในการศึกษาต่อได้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด *กำหนดลงทะเบียน(นักเรียน ม.6 เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 7.00 น. ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp2.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2561"
    ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 7.00 น. ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดทราบ!!! นักเรียน   ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.3/1 , ม. 3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม!!!
 
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ OBECQA
  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางมยุรีย์  คนเจน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการฯ  เข้าร่วมการอบรมและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
รร. สตรีนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน
   โครงการห้องเรียนพิเศษ EP(English Program)โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหารและครู 34 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระฯ และ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โดยมี คณะผู้บริหาร และกรรมการวิชาการ ของโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ ณ. ห้อง ประชุมโสตทัศนศึกษา (261) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
คณะกรรมการวิชาการศึกษาดูงาน ปี 2561
  กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง นำคณะผู้บริหารและครู ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีศรีน่าน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ"
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ"สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ"ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร รอบชิงชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี ซึ่งผลการแข่งขัน นายพลวัต  เชาวรานนท์ นักเรียนชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน คุณครูสายจรัส  สุขประเสริฐ และ คุณครูประพันธ์  รุ่งแสงนพรัตน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
รางวัลสถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561 และนางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับชมเชย ประเภทมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 75