Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 4 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday237
mod_vvisit_counterThis week785
mod_vvisit_counterThis month8544
mod_vvisit_counterAll954546
Start : on 20 January 2009
   โรงเรียนสมุทรปราการมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู จำนวน ๑๒ เครื่อง ๒. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๒ เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนสมุทรปราการ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนสมุทรปราการ  ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ และ ๐๒๗๐๒๓๔๐๙ ในวันและเวลาราชการ        
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
   “ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘  ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง”
- พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย   
- พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง   
- พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น
  โรงเรียนสมุทรปราการ*

     ด้วยวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนสุทรปราการ ซึ่งในปีนี้ ทางโรงเรียนกำหนดจัด"งานทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2558" ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558  ประธานในพิธี นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 1 ร่วมกับกลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "อบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ประจำปีการศึกษา 2558" ประธานในพิธี พลตรีกันตภณ อัครานุรักษ์ เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 กิจกรรมภาคเช้าวิทยากร พ.อ.ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ นายทหารราชองครักษ์ บรรยาย เรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคบ่าย พ.ท. วิฑูรย์ ธรรมลา นายทหารประชาสัมพันธ์ บรรยาย เรื่อง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และการข่าวภาคประชาชน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทองนิรมล วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
อบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3.1
   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดอบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3.1 ให้กับครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2557
  คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งประกอบด้วย ดร.วัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 ที่มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฏาคม) กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ประธานในพิธี นายทำนอง  รุ่งระวี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 56

ข่าวการศึกษา : kruthai