Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 8 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday276
mod_vvisit_counterYesterday418
mod_vvisit_counterThis week1969
mod_vvisit_counterThis month11516
mod_vvisit_counterAll846218
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

 
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 2558
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี 2558
ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
 
กายบริหารหน้าเสาธง
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หากเป็นไปได้ควรให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง (ให้จัดเวลาเรียนพลศึกษาและกีฬา อย่างน้อย 120 นาทีต่อสัปดาห์) โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ปฏิบัติตามและวางแผนการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีเวลาออกกำลังกายในตอนเช้า(วันศุกร์ 15-20 นาที) เพื่อเป็นการสนองนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เสริมสมรรถภาพ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแกนนำกิจกรรมดังกล่าว [ภาพกิจกรรม]
 
MEP ศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา
   โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษกับ Partner School ในประเทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาบ้านเชียง เชียงคาน อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทะเลบัวแดง โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 97 คน และคุณครู 5 คนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจัดติว 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาโนวา
ระดับชั้น ม.3 วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558
ระดับชั้น ม.6 วันที่   2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
[ภาพกิจกรรม]
 
วันรักโรงเรียน "Happy New Year 2015"
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "วันรักโรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การอวยพรปีใหม่ การสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนแต่ละห้องเรียน [ภาพกิจกรรม]
 
Indepentdent Study Fair II
   โรงเรียนสมุทรปราการ "โรงเรียนมาตรฐานสากล" และโครงการอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมมหกรรมผลงานการศึกษาของนักเรียนในแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล "Indepentdent Study Fair II" เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ตื่นตัว สนใจในการก้าวสู่สังคมอาเซียน พัฒนาทักษะ และความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยนำเสนอผลงานนักเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
- รายวิชา Communication and Presentation (IS2) : กิจกรรมนำเสนองานวิจัย โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- รายวิชา Civ Education : กิจกรรม S.P. GO AEC 2015 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- รายวิชา Social Service Activity : กิจกรรม After Action Review โดยทีมงานวิจัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- กิจกรรมบริการแหล่งค้นคว้าเคลื่อนที่ (ASEAN Formation Mobile)
- กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)
โดยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกห้องร่วมกิจกรรม Walk Rally ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 52

ข่าวการศึกษา : kruthai