Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 3 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday191
mod_vvisit_counterThis week203
mod_vvisit_counterThis month12
mod_vvisit_counterAll998187
Start : on 20 January 2009
Classroom Meeting ประจำปี 2558
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558 เวลา 13.00-15.30 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยชุดข้อสอบ  Oxford Online Placement Test เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผู้เรียนและยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้นโรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 131 คน เป็นกลุ่มตัวแทนเข้าทดสอบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
 
ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 42
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรม ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 42 "มหกรรมกีฬาภายใน 132 ปีโรงเรียนสมุทรปราการ เทิดไท้องค์ราชันย์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 พิธีเปิดโดย นายบัลลังก์  คนเที่ยง  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558 ณ.สนามโรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรมชุดที่ 1]  [ภาพกิจกรรมชุดที่ 2]
 
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ คนใหม่
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ นายนิวัตรชัย วรรณชาลี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ด้วยความยินดียิ่ง [ภาพกิจกรรม]
 
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2558
   งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัด"โครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2558" เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีตามหลักการทางสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาบริการตรวจและให้คำแนะนำ ณ. ห้อง to be number one เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
ห้องเรียน MEP ทัศนศึกษาเมืองฮ่องกงและเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
   โครงการ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียน 27 คน ผู้ปกครอง 3 คน และครูผู้ควบคุม 3 คน ไปฝึกประสบการณ์ทางภาษาด้วยการศึกษาดูงานโรงเรียนและท่องเที่ยวในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2558 ณ เมืองฮ่องกงและเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการ เสริมสร้างทักษะเครื่องบินพลังยาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างทักษะเครื่องบินพลังยาง" ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.2/1และ ม.3/1 วิทยากรโดย คุณครูสาคร  คำศรี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ  วันที่ 5 ตุลาคม 2558  [ภาพกิจกรรม] 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 59

ข่าวการศึกษา : kruthai