Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday215
mod_vvisit_counterYesterday422
mod_vvisit_counterThis week4055
mod_vvisit_counterThis month11649
mod_vvisit_counterAll1197185
Start : on 20 January 2009
Home
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
ดาวน์โหลด
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
ภาพกิจกรรม
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2560 (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะ)
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และดำเนินการตามแผนระยะที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558-2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการใช้งานของ Google Form และ Flubaroo ไปสร้างเอกสาร แบบประเมินออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ โดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.10–17.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 1-2]
 
Samutprakan School Open House #2
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559" (Open House Samutprakan School) ประธานในพิธีเปิด นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพพิธีเปิด    ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม
 
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ระดับชั้น ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล
[ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 70