Poll

ความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม

 

Login Form

Now 6 guests online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday239
mod_vvisit_counterYesterday292
mod_vvisit_counterThis week828
mod_vvisit_counterThis month9963
mod_vvisit_counterAll1112292
Start : on 20 January 2009
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด / TO BE NUMBER ONE / โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ และนักเรียนแกนนำได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดของประเทศ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ไปตามชุมชนของคณะสี หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม Big Cleaning Day การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การประกวดจัดบอร์ด เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ"
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเพื่อเป็นการขยายผลสู่ คณะครูและนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการจัด"อบรมการใช้นวัตกรรม Google Classroom ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสมุทรปราการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28 และ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 2]
 
พิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีพุทธมามกะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]
 
Classroom Meeting'2016
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2559
    โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่1/2559 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.45 น.ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://sp1.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุม 
*นักเรียน ม.1-6 ทุกคน ย้ำ!ทุกคน!! เลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้นค่ะ
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็"

    ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
โปรดทราบ!!!
นักเรียนชั้น ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันพุธ
                    ม. 2/1 , ม. 2/2 และ ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                    ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะวันศุกร์
*หากนักเรียนห้องดังกล่าวเลือกกิจกรรมไปแล้ว กรุณา เปลี่ยนวันให้ตรงกับที่แจ้ง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 64

ข่าวการศึกษา : kruthai