รายวิชา คอมพิวเตอร์ (การเขียนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Deramweaver  MX)

รื่อง
การอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นบน Internet
1. การอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นบน Internet
    หลังจากที่เราได้สร้างเว็บเพจจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเผยแพร่ผลงานสู่สายตาชาวโลก โดยการนำไปใส่ในเว็บไซต์ซึ่งในบทนี้เราจะกล่าวถึงแนวทางการจด Domain Name การเลือกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ และการโอนย้ายเว็บเพจที่เราสร้างไปยังเว็บไซต์
    1.1 เรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์
ขั้นตอนแรกในการเผยแพร่เว็บเพจที่เราสร้าง คือเราต้องมีพื้นที่ว่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เว็บเพจ (เว็บเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งมี 3 วิธีในการติดต่อขอพื้นที่ ดังนี้
        1. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง
        2. ขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น
        3. ขอพื้นที่ฟรีในเว็บเซิร์ฟเวอร์
        1. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง
            วิธีนี้เป็นวิธีที่มีราคาสูงที่สุดเพราะเราต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง นอกจากนั้นเรายังต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับอินเทอร์เน็ตแบบ 24 ชั่วโมงด้วย ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงจึงจะรองรับการรับส่งข้อมูลที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วซึ่งมี 2 วิธีในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของเรากับอินเทอร์เน็ต
            เชื่อมต่อโดยใช้ Leased line
                เป็นการเชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้สาย Leased
(ผ่านอุปกรณ์เราท์เตอร์ (Router))Line ซึ่งเป็นสายส่งข้อมูลเช่ารายเดือน (วงจรเช่า) โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งข้อมูลที่ใช้ นอกจากนั้นยังต้องเสียค่าเช่าสาย Leased Line รายเดือนให้กับองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยด้วย
            ข้อดีของวิธีนี้คือเราจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานที่เดียวกับเรา ทำให้จัดการได้ง่ายและเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากสาย Leased Line เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในองค์กรของเรากับอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
            ข้อเสียคือต้องแบกรับภาระด้านเทคนิคในการจัดการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
            ใช้บริการ Co-location
เป็นการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราไปฝากไว้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรสื่อสารของผู้ให้บริการรายนั้นโดยตรง วิธีนี้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีแรกแต่มีข้อเสียคือเราจะติดต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราผ่านโมเด็ม ซึ่งมีความเร็วที่ค่อนข้างจำกัด สำหรับข้อดีของวิธีนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรสื่อสารของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำให้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
        2. ขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น
            เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อย เพราะเป็นการขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่นซึ่งปัจจุบันมี
บริษัททั้งในและต่างประเทศที่เปิดให้บริการ สำหรับระดับราคาจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของบริการที่ให้
        3. การขอพื้นที่ฟรีเพื่อจัดตั้งเว็บไซต์ที่ Tripod
ในกรณีนี้มีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย แต่การให้บริการและการอำนวย
ความสะดวกก็แตกต่างกันไปด้วย บางแห่งจะต้องติดป้ายโฆษณา หรืออาจจะมีเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ตัวนับให้ทันทีเมื่อลงทะเบียนขอพื้นที่ แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ควรจะเลือกในส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด และที่สำคัญควรเลือกเว็บที่สนับสนุน CGI คือต้องเป็นเว็บไซต์ที่รองรับภาษาสคริปต์ที่ใช้เขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น ASP, PHP, Perl เป็นต้น