แบบทดสอบบทที่ 5
1. ลักษณนามของคำในข้อใดต่างจากคำอื่น

ก. เทียน
ข. ธูป
ค. ลูกธนู
ง. พลุ

2. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง

ก. กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก
ข. ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสนอให้พิจารณา
ค. กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้
ง. รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น

3. คำสันธานในข้อใดที่เชื่อมความบอกเวลาแตกต่างกับข้ออื่น

ก. ตอนที่คุณไม่อยู่มีโทรศัพท์มาหา
ข. เข้าทำงานอยู่จนภารโรงปิดห้อง
ค. คุณแม่เป็นลมเมื่ออ่านจดหมาย
ง. เขากุมมือฉันไว้ตลอดเวลาขณะที่นั่งคอยฟังผลจากหมอ

4. ข้อใดเป็นคำกริยาประสมคำนามทั้ง 2 คำ

ก. ทองแดง พัดลม
ข. นั่งร้าน เรียงความ
ค. ต้มยำ รำวง
ง. ต้มเค็ม เปรี้ยวหวาน

5. ข้อใดเป็นอาการนามทุกคำ

ก. การเมือง ความรู้
ข. การบ้าน ความสะอาด
ค. การไฟฟ้า ความว่องไว
ง. การออกเสียง ความเข้าใจ

6. “ของ” ข้อใดเป็นบุพบทเชื่อมคำนามกับคำนาม

ก. บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆ
ข. โรงเรียนของเราน่าอยู่มาก
ค. อะไรของเธออยู่ในถุงนี้
ง. ฉันซื้อสวนของนายฉลอง

7. ข้อใดไม่ใช่อุทานเสริมบท

ก. กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ข. เขาเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือไง
ค. อนิจจา! ช่างน่าสงสารเหลือเกิน
ง. เธอได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมฉัน

8. ข้อใดมีคำสรรพนามใช้ถาม

ก. อะไรคุณก็ไม่ทำ
ข. ไหนเป็นบ้านของเธอ
ค. ใครจะไปกับคุณพ่อก็ได้
ง. ผู้ใดเป็นคนชั่วเราก็ไม่คบค้าสมาคมด้วย

9. สันธานในข้อใดเชื่อมความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก. อากาศหนาวจัดเสื้อหนาวจึงขึ้นราคา
ข. เรายินดีช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่ยอมรับ
ค. ท่านต้องให้เงินฉันมิฉะนั้นท่านก็ต้องให้ของอื่นแทน
ง. พ่อแม่และพี่เลี้ยงนางนมจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

10. ข้อใดมีคำอนุภาค “เชิญชวน”

ก. เดินเร็วๆซิ
ข. นั่งก่อนซิ
ค. ฝนตกแล้วซิ
ง. เข้ามาข้างในซิ