แบบทดสอบบทที่ 4
1. ข้อใดมีโครงสร้างการประกอบคำเหมือนกันทุกคำ

ก. ทางด่วน รถเมล์ไฟฟ้า อาคารชุด
ข. ยารักษาโรคเอดส์ สมุดเก็บข้อมูล ศูนย์ช่วยเหลือคนจน
ค. การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเปิด ปีท่องเที่ยว
ง. โทรทัศน์วงจรปิด หน่วยบริการเคลื่อนที่ ผักบุ้งลอยฟ้า

2. ข้อใดมีคำสมาสที่กลมกลืนเสียง

ก. ธรรมบท บุญฤทธิ์ มงคลวาร
ข. เยาวลักษณ์ วิทยาเขต ทศวรรษ
ค. โลกนาถ ภัณฑารักษ์ กรรมฐาน
ง. ศุภนิมิต สหกรณ์ นิติกรรม

3. คำซ้ำในข้อใดที่บอกความหมายเป็นคำที่แยกประเภท

ก. ทำงานควรให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไปไม่ใช่ทำโน่นทีทำนี่ที
ข. ขอให้คุณทำงานเป็นหลักฐานเสียที เพื่อนๆ เป็นอธิบดีไปแล้ว
ค. ห้องนี้เป็นห้องส่วนตัว อย่าให้ใครๆ เข้ามาเป็นอันขาด
ง. เด็กๆ ทุกคนอยากให้เป็นที่รักของพ่อแม่ทั้งนั้น

4. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปรากฎอยู่

ก. มะม่วงกวน สวนลำไย ไฟสวาท
ข. นิราศรัก ยักษ์วัดโพธิ์ โถดอกไม้
ค. คนใช้ถนน โรงงานป่นพริกกระป๋อง ช่องลม
ง. ผสมเทียม เยี่ยมราษฎร กลอนเปล่า

5. ข้อใดไม่มีคำซ้อน

ก. ร่มระรื่นครื้นครึกล้วนพฤกษา
ข. งามประโลมหลงแลดังแขไข
ค. ข่าวขจรเจริญมาเนิ่นนาน
ง. จึงต้อนรับเชิญนั่งที่ตั่งเตียง

6. คำในข้อใดที่มีลักษณะเหมือนคำว่า “ราโชวาท”

ก. วัฒนธรรม พลศึกษา ภารกิจ
ข. ธุรการ พุทธคุณ อักษรศาสตร์
ค. ธนาลัย มโหฬาร สุโขทัย
ง. ครุภัณฑ์ สุทรทาน สันหจุฑา

7. ข้อใดมีความหมายของคำซ้อนอยู่ที่คำหลังทั้งหมด

ก. หัวหมู เนื้อตัว ผีสาง
ข. ครูบา ภูเขา บ้านช่อง
ค. หนทาง ทรวงอก กาลเวลา
ง. ข่มเหง ผุยผง กลิ่นอาย

8. คำกริยาในข้อใดซ้ำคำได้

ก. นริศราชอบตุ๊กตาตัวนั้น
ข. พ่อกำลังจะกินอาหารเช้า
ค. พระท่านเทศนานานสองชั่วโมง
ง. นักเรียนคงเดินเล่นอยู่หน้าโรงหนัง

9. “ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งมีค่า จึงมีลิขสิทธิ์การคิดค้นประดิษฐกรรมใหม่” ข้อความดังกล่าวมีคำสมาสและคำประสมอย่างละกี่คำ

ก. คำสมาส 1 คำ คำประสม 2 คำ
ข. คำสมาส 2 คำ คำประสม 1 คำ
ค. คำสมาส 3 คำ คำประสม 2 คำ
ง. คำสมาส 2 คำ คำประสม 2 คำ

10. ข้อใดที่ไม่ควรใช้ไม้ยมก

ก. เขาทำงานช้าๆ จนเพื่อนแย่งไปทำแทน
ข. เรื่องนี้ฉันคิดๆ จนหัวแทบระเบิด
ค. เขาใช้ยางลบๆ จนกะดาษขาด
ง. เธอแอบถอนหายใจเบาๆ ด้วยความเบื่อหน่าย