แบบทดสอบบทที่ 3
1. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ

ก. อมตะ กีฬา วัตถุ
ข. ถาวร นิพพาน นิตยสาร
ค. ภักดี นิมิต มัธยม
ง. พิสดาร ปัจฉิม ธัญบุรี

2. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด

ก. จงเจริญชเยศด้วยเดชะ
ข. ปราชญ์แสดงดำริด้วย ไตรยางศ์
ค. อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
ง. บัณฑิตวินิจเลิศ แถลงสาร

3. ข้อใดใช้คำต่างประเทศได้เหมาะสม

ก. หล่อนมีรูปร่างสวยงาม ผิวสีแทนเนียนละเอียด
ข. รถคันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงใช้เกียร์อัตโนมัติ
ค. ในวันขึ้นปีใหม่ทุกคนจะส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ให้แก่กัน
ง. ทุกวันนี้บริษัทไม่มีนโยบายให้มีการเพิ่มออเดอร์สินค้าต่างประเทศ

4. คำประพันธ์ต่อไปนี้ มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ “บำรุงบิดามา ตุระด้วยหทัยปรีย์ หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน”

ก. 5 คำ
ข. 6 คำ
ค. 7 คำ
ง. 8 คำ

5. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ “บอกทุกแดนทุกด้าว บอกทุกเท้าทุกเทศ ทั่วทุกเขตทุกขอบ รอบสีมามณฑล ทราบนุสนธิ์ทุกแห่งต่างตกแต่งแสะสาร”

ก. 5 คำ
ข. 6 คำ
ค. 7 คำ
ง. 8 คำ

6. ข้อใดมีคำมาจาภาษาบาลีทุกคำ

ก. พิสดาร วิทยุ มัจฉา
ข. ทิฐิ ลักขณา วุฒิ
ค. บุญ บารมี เชษฐา
ง. องค์ ครรภ์ สังข์

7. ข้อใดมีคำสันสกฤตทุกคำ

ก. จักร มรรค ปัญจวัคคีย์
ข. ปูชนีย์ สัพพัญญู โอฬาร
ค. วรรณะ พยัคฆ์ อัธยาศัย
ง. สังสรรค์ สุวรรณ พัสดุ

8. คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศข้อใดออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย

ก. ชีวิตยุคไฮเทค ต้องขับรถเก๋ง ใช้คอมพิวเตอร์
ข. รถกระป๋องของผมเข้าอู่ซ่อมทั้งเบรกและคลัตซ์
ค. คนรุ่นใหม่แต่งตัว ขับรถโชว์ อยู่คอนโดมิเนียม
ง. นิวยอร์กไทมส์ลงข่าวไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์

9. คำในข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาอังกฤษ

ก. กินจุบกินจิบ คือการให้ทิปแก่กิเลสความโลภ
ข. ต้มและรักษาความร้อนโดยอัตโนมัติ
ค. สัญลักษณ์ปราทองสร้างจากเทคโนโลยีทศวรรษหน้า
ง. มีปลั๊กไฟระบบแม่เหล็ก ป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดสายไฟ

10. ข้อใดในประโยคที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ

ก. ประเทศไทยส่งออกข้าวปีละจำนวนมาก
ข. เมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็พบตัวเองอยู่ในห้องพยาบาล
ค. สามารถซ่อนร่างอยู่ในเสื้อคลุมสีทอง
ง. เขาถูกคัดชื่อออกจากโรงเรียน