แบบทดสอบบทที่ 2
1. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันทุกคำ

ก. หิว เขา ใส เมือก
ข. ครั้ง ปลื้ม คล้าย พร้อม
ค. กอด เบี่ยง มิตร ศิษย์
ง. กบ ถก ต่ำ ปิด

2. ข้อใดมีเสียงสระสมมากที่สุด

ก. หลอก แทรก ปลวก ป่วน
ข. เชิง เชื่อม ไช ม้วน
ค. บวม เรียง กลัว เปลือก
ง. กวน อ้อน เปียก รำ

3. ข้อใดมีพยางค์คำตายมากที่สุด

ก. พูดปากกล้าคารมคมเป็นกรด
ข. พูดประชดหมดสนุกเพื่อนลุกหนี
ค. พูดก้าวร้าวไม่หวั่นไหวว่าภัยมี
ง. พูดเสียดสีปวดแสบแปลบถึงใจ

4. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างจากข้ออื่น

ก. กรี๊ด
ข. ครับ
ค. ทรัพย์
ง. พลบ

5. ข้อใดประกอบด้วยสระเดี่ยวทุกคำ

ก. โน่นระแทะวิ่งระเกกะ ละเลาะลื่นละลานตา
ข. สังข์เสียงระเซ็งแซ่ ทั้งเสียงแตรก็อึกทึกกึกก้อง
ค. แสนระกำใจให้ร้อนผ่าว หัวอกระร้าวราน
ง. ชิชะทำท่ามาเกาะแกะ เหมือนหมาแทะกระดูกไก่

6. รูปพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นในข้อใดที่เป็นเสียงเดียวกัน

ก. สัญลักษณ์
ข. กัลยา
ค. ราชรถ
ง. วัยวุฒิ

7. ข้อใดมีสระออกเสียงต่างจากรูป

ก. ภาคเหนืออากาศหนาวจัดกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ข. ภาคกลางนั่งหม่นหมองเพราะข้าวเปลือกราคาไม่ดี
ค. ภาคอีสานเดือดร้อนใจเพราะป่าใหญ่ถูกทำลาย
ง. ภาคใต้น้ำตานองเพราะข้าวของถูกน้ำท่วม

8. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายน้อยที่สุด

ก. ยามค่ำคืนฝืนทนหนาว
ข. มุ่งเรียนต้องหมั่นอ่าน
ค. จันทร์ส่องหล้าฟ้าสว่างใส
ง. มารร้ายร่ายรำลวง

9. คำในข้อใดไม่มีอิทธิพลของการอ่านอย่างอักษรนำทั้งสองคำ

ก. ประมาท ตลอด
ข. สมัครสมาน สำเร็จ
ค. ตำรับ ประโยชน์
ง. สมาคม จำอวด

10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์สามัญ เอก โท ตรี อย่างละเท่ากัน

ก. เหยี่ยวปีกลายน่าดูมากนะครับ
ข. หากเธอว่าดีก็แย่แล้วจ้ะ
ค. แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าซน
ง. ทำโต๊ะเก้าอี้หักไปกี่ตัว