แบบทดสอบบทที่ 1
1. มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาเพราะเหตุใด

ก. มนุษย์เชื่อว่าภาษามีความศักดิ์สิทธิ์
ข. มนุษย์เชื่อว่าภาษาบางอย่าง เช่น ภาษาเวทมนต์ช่วยให้คนพ้นภัยอันตราย
ค. มนุษย์ไม่ได้คำนึงว่าภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ใช้แทนสิ่งต่างๆ เท่านั้น
ง. มนุษย์ไม่ได้คำนึงว่าคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ นั้นไม่มีความสำคัญอันใดกับชีวิตมนุษย์

2. คำพูดข้อใดแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้พูดมีนิสัยเอาแต่ใจตนเอง

ก. ฉันเหนื่อยจังพักสักประเดี๋ยวได้ไหม
ข. ฉันเหนื่อยจังหยุดพักก่อนเถอะ
ค. ฉันเหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้ว หยุดพักประเดี๋ยวคงดี
ง. ฉันว่าพักเหนื่อยสักประเดี๋ยวดีไหมจ๊ะ

3. การใช้ถ้อยคำในข้อใดที่กระทบความรู้สึกของผู้ฟังได้รุนแรงที่สุด

ก. คุณนี่ช่างใจดำ
ข. คุณนี่ช่างกระไร
ค. คุณล่ะดีนักหรือ
ง. คุณน่ะวิเศษนักหรือ

4. รูปแบบภาษาในข้อใดช่วยกำหนดอนาคตได้

ก. การทักทายปราศรัย
ข. การวางโครงการ และแผนการร่วมกัน
ค. การอภิปรายร่วมกัน
ง. การถกเถียงปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล

5. ภาษามีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ก. ใช้ในการพูดจากัน
ข. ใช้ในกาศึกษาหาความรู้
ค. ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน
ง. ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาษาที่ช่วยในการธำรงสังคม

ก. ดูราหนุ่มน้อยกับนางงาม เดินตามกันมาจะไปไหน
ข. ทักถามความลูกไปบันดล ทำวนสิ่งไรมาแต่เช้า
ค. ใครจับได้ให้ส่งไปพารา ด้วยโทษฆ่าคนตายเสียหลายพัน
ง. เอ็งไปป่าพาไปแต่วันทอง ที่นั่งรองนั้นได้แต่ไรมา

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่บ่งเวลา

ก. ตะวันทอแสง
ข. ตะวันยอแสง
ค. ตะวันฉายแสง
ง. ตะวันลับแสง

8. ข้อใดไม่ใช้วัจนภาษา

ก. ข่อยมะขามตามทางสล้างเรียง นกเขาเคียงคู่คูประสาคำ
ข. พี่เห็นนกแล้ววิตกถึงน้องน้อย จะครวญคอยนับวันกระสันเสียว
ค. นิจจาเอ๋ยถ้าเป็นอกนกตัวเมีย จะละเหี่ยหาผัวอยู่ตัวเดียว
ง. พี่เวียนเดือนเหมือนอย่างน้ำค้างย้อย ให้แช่มช้อยชื่นช่อเช่นกอเก่า

9. ข้อใดเป็นการส่งสารด้วยอวัจนภาษา

ก. เขายิ้มด้วยความพอใจเมื่อได้รับคำชม
ข. พออ่านนวนิยายจบ น้ำตาของเธอก็ไหลริน
ค. เมื่อครูจ้องหน้า นักเรียนทั้งชั้นต่างก็เงียบ
ง. เธอหัวเราะทั้งน้ำตา เมื่อได้ฟังเพลงที่เข้าร้องปลอบใจ

10. ข้อใดใช้คำได้ตรงตามความหมาย

ก. ไม่เคยมีแพทย์คนใดในโรงพยาบาลนี้ถูกตำหนิว่าไม่มีจรรยาแพทย์
ข. เด็กคนนี้ดื้อเหลือเกิน คุณยายซึ่งใจเย็นมากยังเอ่ยปากเลย
ค. เธอสบายใจเมื่อได้ตกแต่งลูกสาวเรียบร้อยแล้ว
ง. เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยผูกพันกับคดีเช่นนี้