การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร ตามที่เราต้องการ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์งานใหม่โดยไปที่เมนู File > New แล้วกำหนดพื้นที่ทำงาน

2. ใช้เครื่องมือ Type Tool พิมพ์ข้อความ และเปลื่ยนรูปแบบ ขนาดของตัวอักษรที่พาเล็ตต์ Charactor

เสร็จแล้วคลิ๊กขวาที่ตัวอักษรเลือก Create Outline เพื่่อทำให้ตัวอักษณเป็นเส้น Path ดังรูปด้านล่าง

3. ต่อไปคลิ๊กขวาที่ตัวอักษรนี้แล้วเลือก Ungroup เพื่อทำให้ตัวอักษรแยกออกจากกลุ่มเป็นตัวใครตัวมัน

4. ต่อไปใช้คำสั่ง File > Place เพื่อเรียกรูปภาพเข้ามา แล้วเลือกรูปภาพตามที่ต้องการ

5. มีตัวอักษรทั้งหมด 3 ตัว ก็ต้องเรียกภาพทั้งหมด 3 ภาพ หรือจะใช้ภาพเดียวแต่เรียกมาทั้งหมด 3 ตัว แล้วทำการย่อขยายให้รูปภาพมีขนาดพอเหมาะพอดีกับตัวอักษรทั้ง 3 ตัว โดยใช้เครื่องมือ Free Transform Tool ดึงย่อขยายภาพ

6. จากนั้นใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิ๊กเลือกภาพทั้ง 3 ภาพ พร้อมกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิ๊กขวาเลือก Arrange > Send to Back เพื่อส่งรูปภาพไปอยู่ด้านหลังตัวอักษร ดังรูปด้านล่าง

7. ใช้เครื่องมือ Selection Tool เลือกตัวอักษรและรูปครั้งที่ 1 ดังรูปด้านล่าง

แล้วคลิ๊กขวาที่ส่วนที่เลือกนี้แล้วเลือก Make Clipping Mask จะได้ตัวอักษรดังรูปด้านล่าง

ทำเช่นนี้จนครบทั้ง 3 ตัวอักษร ก็จะได้ตัวอักษรดังรูปด้านล่าง