การพิมพ์ตัวอักษรวิ่งรอบวงกลม

ขั้นตอนการทำ

1.ใช้เครื่องมือ Ellipse Tool   สร้างวงกลมพร้อมกดปุ่ม Shift จะได้ออกมาดังรูป

2.ใช้เครื่องมือ Path Type Tool มาคลิ๊กลงหนึ่งครั้งบนเส้นวงกลมแล้วพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการ เลือกเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
   และขนาดที่พาเล็ตต์ Charactor ดังรูป