เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

Bitmap Image
            ภาพแบบบิทแมพ (Bitmap Images) หรืออาจจะเรียกว่า ภาพแบบราสเตอร์ (Raster) ก็ได้ เป็นภาพที่เกิดจากจุสีที่เรียกว่า พิกเซล (pixels) ซึ่งเรียงต่อกันเป็นรูปร่าง บนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นตาราง (กริด) แต่ละพิกเซลจะมีค่าของตำแหน่งและค่าสีของตัวเอง ภาพหนึ่งภาพจะประกอบด้วยพิกเซลหลาย ๆ พิกเซลรวมกัน แต่เนื่องจากพิกเซลมีขนาดเล็กมาก ภาพที่เห็นจึงมีความวะเอียดสวยงาม ไม่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม ความละเอียดหรือความคมชัด (Resolution ) ของภาพ ขึ้นอยู่กับจำนวนพิเซลที่กำหนดไว้แล้วเป็นค่าที่แน่นอน ดังนั้นเมื่อมีการขยายภาพ (ขนาดพิกเซล) จะเกิดปัญหาคือ ภาพเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุด ภาพบิทแมพ เป็นภาพที่นิยมใช้กันในภาพถ่ายหรือภาพวาดบางประเภท เนื่องจากสามารถไล่โทนสีและแสงเงาได้เหมือนจริงที่สุด

 

 

เวคเตอร์เมื่อขยายแล้ว

ภาพบิทแมพเมื่อขยายแล้ว

 

เปิดโปรแกรมใช้งาน
1.  คลิกคำสั่ง Start > All Programs > Adobe Illustrator CS ในครั้งแรกจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์
2. คลิกเลือกรูปแบบการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
        -   New Document คลิกเลือกเพื่อสร้างไฟล์ใหม่
        -  New from Template คลิกเพื่อสร้างไฟล์ใหม่โดยเลือกใช้รูปแบบเอกสารจากเทมเพลต
        - Open Document คลิกเพื่อเลือกเปิดไฟล์เก่ามาใช้งาน
หากไม่ต้องการเลือกคำสั่งใด ๆ คุณสามารถคลิกปุ่ม Close  เพื่อปิด Welcome Screen และหากไม่ต้องการให้มีการแสดง Welcome Screen ในการเปิดโปรแกรมครั้งต่อไปสามารถคลิกยกเลือกที่  Show this dialog at startup ได้

                                               

เมื่อคลิกเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งแล้ว ก็จะมีขั้นตอนของแต่ละคำสั่งที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ “สร้างไฟล์ใหม่” , “ สร้างไฟล์จากเทมเพลต” และ “เปิดไฟล์เก่ามาใช้งาน”