เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

ทำความรู้จัก Illustrator
            Illustrator เป็นโปรแกรมที่ทำงานด้านกราฟิกตัวหนึ่ง ซึ่งเน้นกาสร้างชิ้นงานจากการวาด เป็นหลัก ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักออกแบบทั้งหลายที่นำไปใช้ในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งพิมพ์เสื้อผ้า เว็บเพจ ออกแบบฉลากและผลิตภัณฑ์ หรืองานโฆษณา  รวมไปถึงการวาดภาพแบบ Clipart ที่คุณเห็นในโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศนั่นเอง จะเห็นว่าความสามารถของ Illustrator นั้นมีไม่ใช่น้อยทีเดียว อาจเปรียบได้เหมือนกับผ้าใบผืนใหญ่ที่ใช้วาดภาพ โดยโปรแกรมเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสีดินสอ แปรงพู่กัน ไม้บรรทัด ยางลบ สีแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้เรียบร้อย คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการในการออกแบบและวาดภาพของคุณที่จะขีดเขียนหรือระบายภาพออกมา
จุดเด่นของ Illustrator
            จากภาพที่ได้จากโปรแกรมจะเป็นกราฟิกประเภทเวคเตอร์มีลักษณะเป็นลายเส้น ภาพที่ได้จึงมีความคมชัด โปรแกรมมีขนาดไม่ใหญ่มากจึงไม่กินกำลังเครื่องจนเกินไป ไฟล์ของโปรแกรม (.eps) ที่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ ได้ เช่น PageMaker , Photoshop, Flash , AutoCAD ฯลฯ สำหรับเวอร์ชั่น CS นี้มีลูกเล่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาในหลายเรื่องเช่น ความสามารถในด้านการสร้างภาพสามมิติ การดูดค่าสีจากภาพบิทแมพ การปรับบิดรูปทรงตังอักษร การแสดงตัวอย่าง ฟอนต์จากตารางฟอนต์  (Glyphs) และจากเมนู นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกไฟล์ PDF ได้ด้วย

ประเภทไฟล์กราฟิก
                งานกราฟิกที่ใช้ในคอมพิวเตอร์จะถูกแบ่งประเภทไฟล์ภาพตามการสร้างเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ภาพแบบที่เรียกว่า Vector Graphics และภาพ  Bitmap Images ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างไฟล์ภาพทั้งสองประเภทจะมีผลตั้งแต่การสร้าง , การแก้ไข, การนำเข้าไฟล์ภาพ (Import artwork) และการนำภาพที่สร้างจากโปรแกรมไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ (Export artwork) ความสามารถในการปรับแต่งเอฟเฟ็คต์หรือลูกเล่นของไฟล์กราฟิก แต่ละประเภทก็ต่างกันออกไป บางคำสั่งสามารถใช้ได้กับไฟล์ประเภทเวคเตอร์หรือบางคำสั่งสามารถใช้ได้เฉพาะไฟล์ประเภทบิทแมพ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับไฟล์กราฟิกทั้ง 2 ประเภท

Vector Graphics
            ภาพแบบเวคเตอร์ (Vector Graphics)เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นในลักษณะต่าง ๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้น ๆ ซึ่งสร้างจาการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพดอกไม้ ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นโค้งและเสนตรงหลาย ๆ จุด เป็นลักษณะโครงร่างภาพ (Outline) และสีของดอกไม้ก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้น ๆกับพื้นที่ผิวภายใน (ดังภาพด้านบน) เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียดเมื่อทำการขยายภาพ ยกตัวอย่างเช่น ภาพ Clipart ที่มีให้ใช้ในโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศ หากคุณลองขยายภาพ Clipart จะเห็นได้ว่าภาพไม่มีการสูญเสยความละเอียด ภาพไม่ผิดเพี้ยนและเบลอมัว  โปรแกรมที่ใช้สร้างภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ จะเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการวาดภาพ (Drawing Program) วาดวัตถุรูปทรงต่างๆ เช่น Adobe Illustrator, CorelDraw!, Macromedia Freehand เป็นต้น