การสร้าง Form แบบ Design View


 

การสร้าง Form Design View

1. คลิกเลือกฟอร์ม (Form)

2. เลือกสร้างใหม่

3. เลือก Design View

4. เลือกตารางที่ต้องการสร้าง Form

5. ตอบตกลง

การใช้ทูลบาร์ต่าง ๆ ในหน้าต่างของ Form
เมื่อเลือกการทำงานที่หน้าต่างของ Form แล้ว ก็จะมีทูลบาร์ของหน้าต่าง สำหรับฟอร์มขึ้นใช้ ดังแสดงในรูป


1. Property
เป็นส่วนที่แสดงหน้าต่างสำหรับตั้งค่าพร็อปเพอร์ตี้ต่าง ๆ ของออบเจ็กต์นั้น เช่น การตั้งค่าฟอนต์ ขนาด สี หรือสีของพื้นฉากหลัง (Back Color) รวมทั้งเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดขึ้นกับออบเจ็กต์ เช่น เหตุการณ์ คลิก

2. View หรือมุมมอง
จะเป็นปุ่มด้านซ้ายสุดของทูลบาร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

2.1 Design View หรือมุมมองออกแบบ
จะเป็นส่วนที่สร้างและออกแบบ ซึ่งจะมีส่วนที่เราจะนำเครื่องมือจากทูลบ็อกซ์ติดตั้งลงใน Form ดังแสดงในรูป