การสร้าง Table แบบ Wizard


 

Table Wizard เป็นวิธีที่รวดเร็วในการสร้างเทเบิล

1. คลิกที่ Table หรือ ตาราง

2. คลิกที่สร้างใหม่

รูปการสร้าง Table แบบ Wizard

3. ให้เลือก Table Wizard แล้วตอบตกลง

4. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างของการสร้าง Table Wizard

5. ให้เลือกรายการ Sample Table

6. เลื่อนลงมาเพื่อเลือก Suppliers Fields และให้ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการ โดยฟิลด์ที่เลือกจะอยู่ใน Fieds in my new table

7. คลิกที่ Next