การสร้าง Table แบบ Design View


 

การสร้าง Table โดยการใช้ฐานข้อมูลเปล่า

1. คลิกเลือกฐานข้อมูลเปล่า

2. แล้วตอบตกลง

รูปการสร้าง Table แบบ Design View

• คลิกที่ Table หรือ ตาราง
• คลิกที่สร้างใหม่
• ให้เลือก Design View
• ตอบตกลง
• ใส่เขตข้อมูลที่ต้องการสร้าง

 

Table มีลักษณะดังนี้

รูปแสดงลักษณะของ Table


การกำหนดชนิดข้อมูล


• TEXT : การพิมพ์ปกติ
• MEMO : ข้อมูลแบบหมายเหตุ
• NUMBER : ข้อมูลพวกตัวเลขการเงินต่าง ๆ สกุลเงิน
• DATE/TIME : ข้อมูลประเภทวันที่ เช่น วันที่เข้าทำงาน
• CURRENCY : ข้อมูลที่ต้องการให้ใส่จุดทศนิยม
• AUTONUMBER : ตัวเลขอัตโนมัติ
• YER/NO : ข้อมูลประเภทให้เลือกว่าใช่หรือไม่ใช่ ,ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
• OLE OBJECT : ข้อมูลประเภทรูปภาพ