โปรแกรม Access 97


 

การเปิดฐานข้อมูล Access 97

1. บนทาสก์บาร์ให้คลิกที่ปุ่ม Start

2. ชี้ไปยัง Programs แล้วคลิกที่ Microsoft Access

ไดอะล็อกบ็อกซ์ Access จะปรากฏขึ้นดังแสดงในรูปต่อไปนี้