การสร้าง Commard Button


 

มีวิธีการสร้างดังนี้

1. ให้คลิกที่ทูลบ็อกซ์ Toolbox

2. เลือกที่ Command Button เพื่อที่จะสร้างปุ่มต่าง ๆ เช่น Open form , Exit แล้วลากมาวางในพื้นที่ Form แล้ว Command ที่เป็นตัวอย่างก็จะแสดงรูปภาพบน Command Button ดังแสดงรูปต่อไปนี้



3.เมื่อขึ้นหน้าต่างที่จะให้ติดตั้งรูปภาพบนคอมมานด์แล้ว ถ้าเราเลือกรูปภาพก็ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปทำงานหน้าต่างถัดไปดังรูป

4. หรือถ้าเราต้องการติดตั้งรูปภาพที่เราต้องการ โดยการคลิกที่ปุ่ม Browser จากนั้นก็เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำงานในหน้าต่างถัดไป