การสร้าง Form แบบ Wizard


 

การสร้าง Form แบบ Wizard

1. คลิกเลือก ฟอร์ม (Form)

2. เลือกสร้างใหม่ จะเป็นวิธีการสร้างฟอร์มใหม่ โดยให้มีการแนะนำวิธีการติดตั้งฟอร์มใหม่ หน้าต่างสำหรับให้เลือก Table ที่จะใช้ในฟอร์ม และให้เลือกฟิลด์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในฟอร์ม ดังรูป

 


3. ดูที่ส่วน Tables/Queries คือส่วนที่เราสามารถเปลี่ยน Table ที่จะสร้างบน Form

4. ในช่องของ Available Fields ให้เลือกฟิลด์ต่าง ๆ ของ Table ที่จะสร้าง Form
• เลือกที่ละฟิลด์
• เลือกฟิลด์ทั้งหมด

5. โดยสังเกตฟิลด์ได้ที่ช่อง Selected Fields

6. เลือกที่ Next หรือต่อไป