Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday266
mod_vvisit_counterThis week1388
mod_vvisit_counterThis month18095
mod_vvisit_counterAll810662
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  โรงเรียนสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน ๔  อัตรา ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน  ๑  อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  ๒  อัตรา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) จำนวน  ๑  อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
คุณธรรมนำชีวิต
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม"คุณธรรมนำชีวิต" เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2557 ณ พุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.1-3
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 1-2 กันยายน 2556 ลูกเสือ ม.1 ค่าย ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ทัศนศึกษา ดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี [ภาพกิจกรรม ม.1]
วันที่ 1-3 กันยายน 2556 ลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี ทัศนศึกษา วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี และตลาดน้ําทุ่งบัวชม จ.อยุธยา
วันที่ 6-8 กันยายน 2556 ลูกเสือ ม.2 ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
 
สายใยแห่งความรักและความผูกพัน
   โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สายใยแห่งความรักและความผูกพัน" ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล นางสุดใจ เรืองวนิช นางประภากร เจริญเชื้อ นางผุสดี ตั้งจรูญ และนายยงยุทธ เพ็ชรนาม ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
รับการประเมินระดับพัฒนาการ รร.มาตรฐานสากล
    วันนี้ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำโดย นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภาวินี  สินสมุทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสถิตย์  ยังคง หัวหน้างานแผนงาน นางศิริมา  เจนจิตมั่น หัวหน้างานหลักสูตร และนางรานี  เล่าเอี้ยวหงวน หัวหน้างาน รร.มาตรฐานสากล  ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินระดับพัฒนาการ เพื่อสะท้อนการนำเกณฑ์คุณภาพThailand Quality Award : TQA มาใช้ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ [ภาพกิจกรรม]
 
กตัญญุตา คารวะ
   คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ หลังพิธีเคารพธงชาติ ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล นางสุดใจ  เรืองวนิช นางประภากร  เจริญเชื้อ นางผุสดี  ตั้งจรูญ และนายยงยุทธ  เพ็ชรนาม [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 50

ข่าวการศึกษา : kruthai