Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday165
mod_vvisit_counterYesterday425
mod_vvisit_counterThis week1020
mod_vvisit_counterThis month10567
mod_vvisit_counterAll845269
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

 
กายบริหารหน้าเสาธง
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หากเป็นไปได้ควรให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง (ให้จัดเวลาเรียนพลศึกษาและกีฬา อย่างน้อย 120 นาทีต่อสัปดาห์) โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ปฏิบัติตามและวางแผนการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีเวลาออกกำลังกายในตอนเช้า(วันศุกร์ 15-20 นาที) เพื่อเป็นการสนองนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เสริมสมรรถภาพ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแกนนำกิจกรรมดังกล่าว [ภาพกิจกรรม]
 
MEP ศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา
   โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษกับ Partner School ในประเทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาบ้านเชียง เชียงคาน อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทะเลบัวแดง โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 97 คน และคุณครู 5 คนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจัดติว 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาโนวา
ระดับชั้น ม.3 วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558
ระดับชั้น ม.6 วันที่   2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
[ภาพกิจกรรม]
 
วันรักโรงเรียน "Happy New Year 2015"
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "วันรักโรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การอวยพรปีใหม่ การสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนแต่ละห้องเรียน [ภาพกิจกรรม]
 
Indepentdent Study Fair II
   โรงเรียนสมุทรปราการ "โรงเรียนมาตรฐานสากล" และโครงการอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมมหกรรมผลงานการศึกษาของนักเรียนในแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล "Indepentdent Study Fair II" เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ตื่นตัว สนใจในการก้าวสู่สังคมอาเซียน พัฒนาทักษะ และความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยนำเสนอผลงานนักเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
- รายวิชา Communication and Presentation (IS2) : กิจกรรมนำเสนองานวิจัย โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- รายวิชา Civ Education : กิจกรรม S.P. GO AEC 2015 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- รายวิชา Social Service Activity : กิจกรรม After Action Review โดยทีมงานวิจัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- กิจกรรมบริการแหล่งค้นคว้าเคลื่อนที่ (ASEAN Formation Mobile)
- กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)
โดยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกห้องร่วมกิจกรรม Walk Rally ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
สอบราคาจ้างเหมาจัดค่ายพัฒนาวิชาการกับ Partner School ในประเทศ
  โรงเรียนสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมา จัดค่ายพัฒนาวิชาการกับ Partner School ในประเทศ  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ (ห้องพัสดุ) ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ต่อ ๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดค่ายพัฒนาวิชาการกับ Partner School ในประเทศ    
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 52

ข่าวการศึกษา : kruthai