Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 19 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday676
mod_vvisit_counterYesterday1110
mod_vvisit_counterThis week5900
mod_vvisit_counterThis month28067
mod_vvisit_counterAll891322
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

 

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

10 มี.ค.-24 มี.ค.58

20 มี.ค.-24 มี.ค.58

28 มี.ค 58

2 เม.ย.58

8 เม.ย.58

ม.4

10 มี.ค.-24 มี.ค.58

20 มี.ค.-24 มี.ค.58

29 มี.ค 58

3 เม.ย.58

9 เม.ย.58

ติดต่อขอรับใบสมัคร(ฟรี)ได้ที่ บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนสมุทรปราการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ชมภาพการรับสมัคร   
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำแนกตามเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2558

วันที่สมัคร

ในเขตพื้นที่

 นอกเขตพื้นที่  

 รวมทั้งสิ้น

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

20 มี.ต 58

161
132
293
1
-
 1162
 132294

21 มี.ต 58

116
157273
437
120 160280

22 มี.ต 58

122129
251
36
9
125 135260

23 มี.ต 58

 92 831758
7
15100
 90
190

24 มี.ต 58

 7679
155
10
16
26
86
 95
181

รวม

567
580
1,147
26
32
58
593 6121,205

วันที่สมัคร

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำแนกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2558

    
    รวม  

 วิทย์
 คณิต 

ศิลป์
คำนวณ

อังกฤษ

  ญี่ปุ่น

  จีน  

 ธุรกิจ

อุตสาห
กรรม

20 มี.ค 5821
 1620
 64
 1 3 71
21 มี.ค 5832
 2122
 610
 3 5 99
22 มี.ค 5817
149
 13
2
 4 50
23 มี.ค 582823
26
6
11
8
12
114
24 มี.ค 5832
2118
 88
9
7
103

รวม

130
95
95
27
36
23
31
437
 
สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุ (ห้อง๓๑๒) โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2557
   โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย นายวัชรธรรม จอมสืบ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด และนายนันทชัย นิ่มสิริวังโส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสมบูลย์ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (เพิ่มเติม)
  ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว  จำนวน 2 ร้าน และร้านขายของทอด จำนวน 1 ร้าน
- รับใบสมัครจำหน่ายอาหาร วันที่ 23–27 มีนาคม 2558 
- ยื่นใบสมัครและคัดเลือกร้านค้า วันที่ 30 มีนาคม 2558 
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2558
- ทำสัญญา วันที่ 31 มีนาคม  2558  
ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ งานโภชนาการโรงเรียนสมุทรปราการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2395-0016  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร(เพิ่มเติม)
 
จัดทำรายงาน OBECQA
  โรงเรียน สมุทรปราการ โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง รองผู้อำนวยการ นายทำนอง รุ่งระวี และรักษาการรองผู้อำนวยการ นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์ นำคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 เพื่อรองรับการเข้าประเมิน ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
ม.ปลายทัศนศึกษา ปี 2557
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558 กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 4  ชั้นม.5 วันที่ 5 และชั้นม .4 วันที่ 6 โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 54

ข่าวการศึกษา : kruthai